menu

Socialistische opvoeding

 
Tijdsaanduiding: 1918-1940

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: : José van Dijk
Aantal interviews: 8

Drager: 9 cassettebanden
Soort interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1980

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

De interviews werden gehouden in het kader van een oral-historyproject over socialistische thuisopvoeding aan het Instituut voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. De resultaten van het project zijn neergelegd in Socialistische thuisopvoeding in Nederland in de jaren 1918-1940. Een projekt orale geschiedenis / door José van Dijk, Gerda Houtman, Jacqueline van Lemmen, Utrecht, 1980.

 

De geïnterviewden, allen uit een ‘rood nest’, vertellen over het dagelijks leven in hun jeugd en met name over hun thuissituatie en opvoeding.

Wereldfederalisme

 

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: : Peter Davidse
Aantal interviews: 17
Drager: 27 cassettebanden
Soort interview(s): wetenschappelijk
Produktiedatum: 1992-95

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

Davidse, ontwikkelingseconoom en wereldfederalist, spreekt met Nederlandse, Amerikaanse (Gaff, Garves, Millard, Logue en Nelson) en Engelse (Waterlow) vertegenwoordigers van de Wereld Federalisten Beweging (WFB) over deze beweging in het algemeen en de lokale secties in het bijzonder. Aan de orde komen de persoonlijke achtergronden van de onderscheiden personen, hun kennismaking met het wereldfederalisme en hun activiteiten daarbinnen.

De WFB ontstond kort na de oorlog in 1946 en streeft naar de totstandkoming van een federale wereldregering op basis van een internationale rechtsorde, uitgerust met bevoegdheden ter
handhaving van internationale vrede en veiligheid. Op het niveau van de nationale staten zou een algemen ontwapening moeten plaatsvinden, uitgezonderd een minimale macht om de
binnenlandse orde te handhaven. De wereldfederalisten hebben altijd de Verenigde Naties als instrument voor hun streven gezien.

Sprekend Humanisme

 

Sprekend Humanisme

 

Het laatste interviewproject van het Humanistisch Historisch Centrum (HHC), genaamd ‘Sprekend Humanisme,’ dateert van 2018-2019.

Aan het woord komen mensen die in de  periode 1946-1955 lid zijn geworden van het Humanistisch Verbond. Vaak werden ze ook lid van een plaatselijke afdeling, in de beginjaren ‘gemeenschap’ genoemd.

Naar de activiteiten binnen de gemeenschappen van het HV is anno 2021 nog geen gedegen onderzoek verricht, laat staan iets substantieels over gepubliceerd.

Middels deze interviews probeert Het Digitaal Humanistisch Erfgoed informatie te krijgen over de achtergronden van de leden van de plaatselijke gemeenschappen en de activiteiten die werden ontplooid. Daarom is gekozen voor zogenaamde levensloop-interviews waarbij de levensfasen van die persoon aan bod komen; jeugd en gezin, school en opleiding, loopbaan en humanisme.

Verteld Verleden

 

Verteld verleden

 

Vanaf midden jaren ’90 van de vorige eeuw tot ongeveer het jaar 2000 heeft het Humanistisch Historisch Centrum een aantal bekende en minder bekende humanisten geïnterviewd over hun leven en hun rol in de humanistische beweging vanaf 1945. Ook mensen uit Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (voorheen De Dageraad) en de  Jongeren Vredes Actie komen aan bod. Het zijn belangrijke voorlopers van de moderne na-oorlogse humanistische beweging.

Interviewcollecties Humanistisch Erfgoed

 

Verteld verleden

 

Vanaf midden jaren ’90 van de vorige eeuw tot ongeveer het jaar 2000 heeft het Humanistisch Historisch Centrum een aantal bekende en minder bekende humanisten geïnterviewd over hun leven en hun rol in de humanistische beweging vanaf 1945. Ook mensen uit Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (voorheen De Dageraad) en de  Jongeren Vredes Actie komen aan bod. Het zijn belangrijke voorlopers van de moderne na-oorlogse humanistische beweging.

Sprekend Humanisme

 

Het laatste interviewproject van het Humanistisch Historisch Centrum (HHC), genaamd ‘Sprekend Humanisme,’ dateert van 2018-2019.

Aan het woord komen mensen die in de  periode 1946-1955 lid zijn geworden van het Humanistisch Verbond. Vaak werden ze ook lid van een plaatselijke afdeling, in de beginjaren ‘gemeenschap’ genoemd.

Naar de activiteiten binnen de gemeenschappen van het HV is anno 2021 nog geen gedegen onderzoek verricht, laat staan iets substantieels over gepubliceerd.

Middels deze interviews probeert Het Digitaal Humanistisch Erfgoed informatie te krijgen over de achtergronden van de leden van de plaatselijke gemeenschappen en de activiteiten die werden ontplooid. Daarom is gekozen voor zogenaamde levensloop-interviews waarbij de levensfasen van die persoon aan bod komen; jeugd en gezin, school en opleiding, loopbaan en humanisme.

Humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie

 

In 2012-2014 heeft het HHC in het kader van een publicatie een aantal humanistisch geestelijk raadslieden geïnterviewd over hun leven en werkzaamheden bij de Nederlandse krijgsmacht. Het betreft interviews met raadslieden in ruste en raadslieden in actieve dienst. Ze geven een goed inzicht in het werk van deze mensen, vóór, tijdens en na missies van militairen door de jaren heen. Ook geven ze een inkijk in de problematiek waarmee ze te maken krijgen.

 

Een aantal interviews is getranscribeerd door medewerkers van het Veteraneninstituut. De rest door medewerkers van het HHC. Hierdoor kan de vorm van de transcriptie afwijken. Het Veteraneninstituut heeft de interviews globaal getranscribeerd op tijd en onderwerp. Het HHC heeft de interviews letterlijk getranscribeerd.