menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Hanuš Renner over Tsjechoslowakije

Stichting Film en Wetenschap / Wilma van de Wetering
 
Tijdsaanduiding: 1946-1968
Aantal interviews: 1 (1 persoon)
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: Nee
Periode interviews: 1987
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl 

Drager: 2 cassettebanden
 

Studente geschiedenis Wilma van de Wetering (RUU) interviewde de van oorsprong Tsjechische historicus Hanuš (Hans) Renner (geb. 1946) van de Rijks Universiteit Groningen over zijn ervaringen in Tsjechoslowakije tot 1968, toen hij naar Nederland kwam. Renner kwam uit een ‘bourgeois’-milieu – zijn vader leidde een handelsonderneming – waardoor hij en zijn familie het moeilijk hadden zich onder het communistisch bewind staande te houden. Niettemin maakte hij het gymnasium af en begon in 1964-65 zijn studie geschiedenis in Praag. De liberalisering die in de loop van de jaren zestig in de Tsjechoslowaakse politiek doorzette volgde hij met belangstelling. Tijdens de Russische inval in Praag in 1968 bevond hij zich in het buitenland en besloot om voorlopig niet terug te keren naar zijn land. Hij kwam naar Nederland waar zijn besluit definitief werd.

 

 

Hongaarse vluchtelingen in 1956 in Vlaanderen

Logo Amsab-ISG
UGent Vakgroep Nieuwste Tijden
 
Tijdsaanduiding: 1900-1990
Aantal interviews: 16
Toegankelijkheid: Leeszaal AMSAB-ISG
Transcripties: Ja (in print)
Periode interviews: 2002-2003
Opmerkingen:

Éénmalige registratie en login vereist.

 

De Hongaarse vluchtelingenstroom van 1956 illustreert hoe de internationale gemeenschap een humanitaire crisis snel kan oplossen. De eerste asiellanden werden niet de dupe van hun humanitaire antwoord op het massale verzoek voor bescherming vanwege de vele Hongaren.
De vluchtelingencrisis van 1956 toont ook hoe een breed draagvlak voor de bescherming van vluchtelingen de inpassing kan vereenvoudigen.

 

Studenten van de Vakgroep Nieuwste Tijden van de Universiteit Gent hielden oral history interviews met 16 Hongaarse vluchtelingen die in 1956 naar België zijn gekomen.

Naast de volledige transcripten zijn er 10-minuten samenvattingen beschikbaar.

 

Hier vindt u een academisch artikel over deze geschiedenis.

En dit artikel in het geschiedenis magazine

Bestemd voor Gent

Integratiedienst Gent en Amsab-ISG
 
Aantal interviews: 45
Toegankelijkheid: Éénmalige registratie en login
Transcripties: ja
Periode interviews: 2011

 

Drager: wav-bestanden

Migratie is van alle tijden. Altijd opnieuw hebben mensen om uiteenlopende redenen hun geboortestreek vaarwel gezegd, een soms erg onzekere toekomst tegemoet. Er is moed voor nodig om alles wat vertrouwd is achter te laten en op onbekende grond een nieuw bestaan op te bouwen. Het project ‘Bestemd voor Gent’ heeft als doel om verhalen, rituelen en tradities van mensen met een migratieachtergrond op te tekenen en te ontsluiten voor een breed publiek. In al die verhalen ligt de focus op het leven in de stad Gent, op de kracht en de moed die nodig zijn voor een nieuw begin in een vreemde omgeving.

 

‘Bestemd voor Gent’ wil het erfgoed van migranten een plaats geven binnen de groeiende aandacht voor erfgoed in het algemeen en hoopt migranten van verschillende afkomst aan te moedigen om de herinneringen aan hun persoonlijke migratieverhaal op te (laten) tekenen.

De verhalen worden verzameld door ‘spoorzoekers’, vrijwilligers die zelf een migratieverleden hebben. De spoorzoekers krijgen een praktijkgerichte opleiding aangeboden die hen wegwijs maakt in de wereld van de mondelinge geschiedenis. Gewapend met deze kennis gaan zij op zoek naar getuigen om hen te interviewen.

Meer dan vijftig spoorzoekers hebben ondertussen met succes de opleiding gevolgd. De eerste 27 interviews zijn afgeleverd. Spoorzoekers en getuigen samen vertegenwoordigen 32 van de 159 nationaliteiten die Gent rijk is.

 

‘Bestemd voor Gent ‘ heeft de resultaten van het project op verschillende manieren aan het publiek getoond. De vijf duofoto’s van spoorzoekers en getuigen op Erfgoeddag beten de spits af. In een later stadium volgen een boek, een multimediatoepassing in het STAM, een tentoonstelling en tal van andere vormen van presentatie.

 

‘Bestemd voor Gent’ is een project van AGORA, een Gents partnerschap tussen het stadsbestuur, verschillende welzijnsorganisaties en landelijke verenigingen van migranten. De Integratiedienst doet de coördinatie. Universiteit Gent, STAM (Stadsmuseum), Amsab-ISG (Instituut voor Sociale Geschiedenis) en FARO (Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed) staan garant voor de wetenschappelijke input in het project.

 

© Stad Gent – Integratiedienst/project ‘Bestemd voor Gent’

Indische Nederlanders

Dick Verkijk
 
Aantal interviews: 24 (27 personen)
Toegankelijkheid: beperkt
Transcripties: samenvatting
Periode interviews: 1971
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl 

 

In DAAN, het digitale archief van Beeld & Geluid is wel het volgende item te vinden: De repatriëring. Een eind en een begin 01-01-1950

 

Drager: 5 geluidsbanden
 

De capitulatie van Japan betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook het begin van de massale uittocht van mensen met het Nederlandse staatsburgerschap uit Nederlands-Indië.

 

Zo’n 100.000 Indische Nederlanders (zowel van Europese als van Europees-Aziatische afkomst) kwamen in de eerste jaren na de oorlog op schepen aan in Nederland. Ze kwamen om te herstellen van de ontberingen van de oorlog, de interneringskampen en het geweld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd, die direct na de Japanse overgave was losgebarsten.

 

De serie interviews betreft veelal korte gesprekken (variërend van vier tot 40 minuten) met Indische Nederlanders. Er wordt gesproken over hun komst naar Nederland en hun inpassing in de Nederlandse samenleving. Het materiaal werd gebruikt voor een NOS radioprogramma, uitgezonden in maart 1971.

 

Interviewer(s): Dick Verkijk

 

Geïnterviewden:

Mw. van Bamiset, dhr. Bochove, dhr. Corsmit, dhr. Doeff, Fermin February, mr. Hakker, dhr. en mw. Heering, ir. van Helsdingen, dhr. en mw. Jans, drs. Kraak, prof. dr. van Lier, mw. Nicola, dhr. Oort, K. Pavilcek, vader en zoon Pietersz, dhr. Pratacik, Coen Pronk, dhr. de Riemer, dhr. Robinson, drs. H. Ruiter, ir. J. Sluyters, prof. dr. J.D. Spekman, dhr. en mw. Tielman, ir. de Vries

 

 

Museum Maluku interviewproject

Moluks woonoord Villa Elzenpasch

Moluks Historisch Museum (het huidige Museum Maluku)
 
Tijdsaanduiding: 1930-2008
Aantal interviews: 10
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Transcripties: nee
Periode interviews: 2002-2008
Opmerkingen:

De interviews zijn op afspraak te beluisteren in Museum Maluku, gevestigd in Museum Sophiahof. (Aan)vragen kunnen gestuurd worden naar: collectie@museum-maluku.nl.

Drager: DV-tapes omgezet naar digitale videobestanden (AVI)
 

Molukkers in Nederland

Het interviewproject is afgenomen in het kader van de presentatie en ontsluiting van collecties. Het doel van de interviews was om verhalen vast te leggen voor de vernieuwde vaste tentoonstelling vanaf 2008.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1930 – 2008.
Er wordt voornamelijk over Nederland, Indonesië en de Molukken gesproken. Thema’s zijn o.a. KNIL, militaire politie, woonoorden Zeeland, woonoord Elzenpasch, vrouwenemancipatie, Molukse kerk, beheer woonoorden.

Er is een lijst met namen geïnterviewden beschikbaar

 

Interviewers: Jeanny Vreeswijk-Manusiwa en Nanneke Wigard

XPATS

Woonoord Lunetten, Vugt - 1984
Moluks Historisch Museum (het huidige Museum Maluku)
 
Tijdsaanduiding: 1950-1989
Aantal interviews: 7
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Transcripties: ja
Periode interviews: 2005
Opmerkingen:

De transcripten zijn op afspraak in te zien in Museum Maluku, gevestigd in Museum Sophiahof. (Aan)vragen kunnen gestuurd worden naar: collectie@museum-maluku.nl.

 

De DAT-tapes worden beheerd door Imagine IC

 

Interviewproject in samenwerking met Imagine IC met voormalige bewoners woonoorden: Lunetten, Woerden, IJsseloord (Cappelle aan de IJssel), Op de loop (Echt), Wyldemerck (Balk)

 

De interviews zijn afgenomen met als doel om verhalen over het dagelijks leven in een aantal woonoorden te verzamelen om te verwerken tot een website met fotomateriaal uit bestaande collecties. Op deze website kwamen de verhalen van elf personen van de eerste en tweede generatie naar voren, o.a. katholieke Molukkers, islamitische Molukkers en protestantse Molukkers komen aan het woord. Hoe hebben ze hun komst naar Nederland ervaren?
Hoe zag het leven in de woonoorden eruit en hoe kijken ze er nu op terug? Deze website is nu niet meer
in de lucht.

 

Er wordt voornamelijk over Nederland, Vught, Woerden, Capelle a/d IJssel, Harich, Balk gesproken.
Thema’s zijn o.a. woonoord Lunetten, woonoord IJsseloord, woonoord Op de Loop, woonoord Wyldemerck, katholieke Molukkers, politiek, islamitische Molukkers, protestantse Molukkers, emancipatie, hulp slachtoffers burgeroorlog.

Molukkers in Nederland divers

Moluks Historisch Museum (het huidige Museum Maluku)
 
Tijdsaanduiding: 1930-2006
Aantal interviews: 6
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Periode interviews: 1990, 2001-2006
Opmerkingen:

Archiefnummers: AVD0207 t/m AVD0212

De interviews zijn nog niet ontsloten. De interviews zijn
op afspraak te beluisteren in Museum Maluku, gevestigd in Museum Sophiahof. De AVD nummers zijn digitaal te beluisteren. (Aan)vragen kunnen gestuurd worden naar: collectie@museum-maluku.nl

Drager: Minidiscs omgezet naar digitale audiobestanden (WAV)
 

Museum Maluku heeft verschillende interviews in haar collectie die verzameld zijn om verschillende redenen.
De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1930 – 2006.
Er wordt voornamelijk over Nederland, Groningen en Indonesië, de Molukken gesproken. Thema’s zijn o.a. kampoudste, Carel Coenraadpolder (CC-polder), Commissie Rechtspositie Ambonese Militairen en Schepelingen (CRAMS), Nederlandse Koninklijke Marine.

De oorlog ver weg

Werkgroep Overijssel Nederlands-Indië Nieuw-Guinea (WONING)
 
Tijdsaanduiding: 1942-1962
Aantal interviews: 51
Toegankelijkheid: openbaar
Transcripties: Beknopte samenvattingen beschikbaar
Periode interviews: 2012-2013
Opmerkingen:

Beeldmateriaal kan niet direct online aangevraagd worden. Er kan contact opgenomen worden met Collectie Overijssel waarna de interviews op afspraak in de studiezalen te bekijken zijn.

 

Aanleiding van interviews was het overlijden van Gerrit ter Haars (Werkgroep Overijssel Nederlands-Indië Nieuw-Guinea) broer in Indonesië tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en zijn gevoel dat Nederlandse veteranen onrecht is aangedaan.

Zowel Collectie Overijssel (voorheen Historisch Centrum Overijssel) als het NIOD hebben de interviews
gefaciliteerd door middel van het beschikbaar stellen van camera’s en banden. Doelstelling was om
via de uitgave van een boek meer aandacht te genereren voor deze oorlog en alle betrokkenen.
Deelnemers zijn via persoonlijke netwerken en snowball sampling gevonden.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1942 – 1962.
Er wordt voornamelijk over Indonesië, Nederland en Nieuw-Guinea gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische revolutie, herbezetting, onafhankelijkheidsstreven, oorlogsvrijwilligers, dienstplichtigen, veteranen, Darul Islam, TNI.

 

 

De oorlog ver weg, 1942-1949
Nederlands-Indie, de Japanse bezetting en de politionele acties

Auteur: Gerrit ter Haar

Uitgever: Gigaboek, Broek op Langedijk, 2013

ISBN: 9789085483755

 

De oorlog ver weg, 1949-1962

verhalen via interviews van burgers, militairen die de oorlog in Indië hebben meegemaakt

Auteur: Gerrit Ter Haar

Uitgever: Abc Uitgeverij, 2015
ISBN: 9789079859238

 

Oost naar West

UvA / Theo Stevens
 
Tijdsaanduiding: 1942-1963
Aantal interviews: 27
Toegankelijkheid: openbaar
Transcripties: ja
Periode interviews: 1992-1995

KITLV / UB Leiden

 

COLLECTIE overzicht

Opmerkingen:

Het materiaal kan worden aangevraagd via de online catalogus van UB Leiden. De opnames zijn te beluisteren in de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Drager: cassettebandjes
 

Archief en inventarisnr.: D H 1565. De cassettebandjes zijn overgebracht naar de AV-collectie van het KITLV.

 

De interviews zijn onderdeel van het werkmateriaal dat is voortgekomen uit het curriculum bij de UvA over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië onder leiding van Theo Stevens. P. Schuurmans mocht deze interviews gebruiken voor haar doctoraalscriptie Aanpassen aan Holland. De collectie bestaat uit het  onderzoeksmateriaal behorende bij Schuurmans’ scriptie.

Naast transcripten van verschillende interviews bevat de collectie ook een schrift met aantekeningen en ingevulde enquêteformulieren.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1942 – 1963.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog,
Indonesische revolutie, migratie, repatriëring.

Publicaties verbonden aan de collectie: Schuurmans, P. (2002). Aanpassen aan Holland: onderzoek
naar Indische Nederlanders en hun beleving van de repatriëring 1950-1963 [Doctoraalscriptie]. Universiteit
van Amsterdam.

Gerepatrieerde burgers voormalig Nederlands-Indië

Aankomst Johan van Oldenbarneveldt met repatrianten in Amsterdam
NIOD / Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)
 
Tijdsaanduiding: 1946-1952
Aantal interviews: 29
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Transcripties: Uitgebreide samenvattingen/verslagen chronologisch geordend op thema of periode
Periode interviews: 1999

link naar collectie

 

Volg de link.

Klik op:

Inventaris

3. Egodocumenten

  3.2 Interviews

   45 Uitgewerkte interviews over de ervaringen van burgers die gerepatrieerd zijn vanuit Nederlands-Indië, 1999.

Opmerkingen:

De collectie is slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD.

 

Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)

NIOD 889, inventarisnummers 45, 48-51, 72

 

De interviews zijn onderdeel van een onderzoek naar de ervaringen van burgers uit voormalig Nederlands-Indië over de terugkeer en opvang in Nederland in de periode 1946 – 1952.

De Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) is opgericht in de zomer van 1998 op uitnodiging van het kabinet. Het doel was toetsing van de tot dan toe gangbare opvatting dat de opvang van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog kil en bureaucratisch was.

De interviewcollectie bestaat uit 29 interviews. De geïnterviewden zijn geselecteerd op geografische verdeling, verschillende maatschappelijke en etnische achtergronden, leeftijd ten tijde van repatriëring, periode van repatriëring en gender.

 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een tentoonstelling.
Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, het educatief project Denken aan Holland en
vier publicaties.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1900 – 1999, met de nadruk op de periode 1942 – 1960. Er wordt voornamelijk over Indonesië, Java, Sumatra, Sulawesi en Thailand, Nederland en Japan gesproken. Thema’s zijn o.a. verbondenheid met voormalig Nederlands-Indië, familiegeschiedenis, dagelijks leven, Japanse bezetting, Tweede Wereldoorlog, Interneringskamp, bevrijding, Rode Kruis, Rapwi, NICA, evacuatie uit kampen, familiehereniging, opvang, hulporganisaties, repatriëring, migratie, Ataka, opvangadres, opvang in Nederland, medische verzorging, onderwijs, nasleep, verwerking, KJBB, Pelita, WUV, WUBO, terugblik, rol werkgever evacuatie, BPM, KNIL, KPM, maatschappelijke carrière.

 

 

 

Bossenbroek, M. (2001). De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Bert Bakker.

Piersma, H. (Ed.). (2001). Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen. Bert Bakker

Kristel, C. (Ed.). (2002a). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: besluitvorming. Bert Bakker.
Kristel, C. (Ed.). (2002b). Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: regionale verschillen. Bert Bakker.