menu

Vier heren over het Gouda van rond 1890

Oosthaven 31, in de woning van Virnly is in de tijd dat deze foto werd gemaakt (1904) sinds enkele jaren het Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis gevestigd. Foto: SAHM

J.G.W.F. Bik
 
Tijdsaanduiding: 1890
Aantal interviews: 3
Transcripties: Ja
Periode interviews: Jaren 50

Transcriptie: gepubliceerd in Tiedinge van Die Goude

Aflevering 1 

Aflevering 2

Aflevering 3

 

wire-recorder

19 oktober 1954 – Interviewer dr. J.G.W.F. Bik, voorzitter van de Oudheidkundige Kring Die Goude, had beslag weten te leggen op een zogenaamde wire-recorder, een toentertijd zeer moderne uitvinding en vroege voorloper van de geavanceerde bandrecorder. Het apparaat was in staat ‘het gesproken woord op een soort dikke staaldraad vast te leggen, waarna het geluid later kon worden afgespeeld. ‘De wire-recorder werd bij De Goudse Verzekeringsmaatschappij van Geert Bouwmeester gebruikt voor het dicteren van brieven. Maar dr. Bik kon het toestel een avondje lenen, waardoor de drie hoogbejaarde Gouwenaars hun hoogstpersoonlijke jeugdherinneringen ‘live’ in de microfoon konden inspreken. Deze gesprekken werden later op papier uitgetypt’. En zo is nog steeds te lezen wat de heren S.H. van der Kraats, B.H. van der Werve en D.L. Dijkxhoom in gesprek met Bik aan het publiek en de wire-recorder toevertrouwden. B.H. van der Werve, geboren aan de West haven, was met zijn 91 jaar de oudste geïnterviewde. Hij was van professie deurwaarder geweest en gedurende dertig jaar ook commissaris van de Werkinrichting tot Wering der Bedelarij. S.H. (Sybrand) van der Kraats, vader van de latere hoofdredacteur van de Goudsche Courant, Siep van der Kraats, was custos (bewaarder) van de librije. Over Dijkxhoorn (87 jaar) wordt verder niets vermeld.

 

Bruggelingen vertellen over vroeger en nu

 
Tijdsaanduiding: 1981-2020
Aantal interviews: > 500
Periode interviews: 1980 - 2020
 

De voorbije jaren werden heel wat getuigenissen van Bruggelingen over specifieke onderwerpen verzameld. Zij deden hun verhaal en selecties uit de interviews kon je beluisteren via audio of video via de website www.verhalenbankbrugge.be en www.brugseverhalen.be. Technische problemen noodzaakten ons er echter toe beide websites offline te halen. Alle interviews worden bewaard in het Stadsarchief Brugge en kunnen daar geraadpleegd worden. Neem hiervoor contact op via stadsarchiefbrugge.be.

Hieronder vind je een overzicht van de thema’s waarover interviews beschikbaar zijn. De volledige lijst met geïnterviewden kan je hier downloaden.

 • 150 jaar lerarenopleiding KHBO (Vives) (aantal interviews: 64)
 • 175 jaar Spermalie (Interviews afgenomen in 2011-2012) (aantal interviews: 9)
 • Badkamercultuur in Zeebrugge (Interviews afgenomen in 2005)
 • Brugs Uurtje (Interviews afgenomen in 1989-1996) (aantal interviews: 20)
 • Brugs Uurtje (Interviews afgenomen in 1997-2002) (aantal interviews: 14)
 • Brugse Derbyverhalen Club en Cercle (Interviews afgenomen in 2013)
 • Brugse migranten (Interviews afgenomen in 2014) (aantal interviews: 9)
 • Brugse sporthelden (Interviews afgenomen in 2011 (aantal interviews: 41)
 • Cinema Bruges (Interviews afgenomen in 2007) (aantal interviews: 39)
 • Diamantslijpers in Brugge (Interviews afgenomen in 2008) (aantal interviews: 6)
 • Dudzele vertelt (Interviews afgenomen in 2005) (aantal interviews: 2)
 • Expo 58 (Interviews afgenomen in 2008) (aantal interviews: 36)
 • Georgestje (Interviews afgenomen in 2010) (aantal interviews: 9)
 • Kristus Koning vertelt (Interviews afgenomen in 2007) (aantal interviews: 13)
 • Leven rond de fabriek (Interviews afgenomen in 1998) (aantal interviews: 2)
 • Pelgrimsverhalen (Interviews afgenomen in 2011) (aantal interviews: 6)
 • Pinksteren Sint-Michiels 1944 (Interviews afgenomen in 2003)
 • Poppenspel Den Uyl (Interviews afgenomen in 2013) (aantal interviews: 3)
 • Transit Zeebrugge (Interviews afgenomen in 2004) (aantal interviews: 34)
 • Tweede wereldoorlog in Brugge (Interviews afgenomen in 2008, 2009) (aantal interviews: 43)
 • Ver-Assebroek vertelt (Interviews afgenomen in 2010) (aantal interviews: 21)
 • Zwangerschap en geboorte (Interviews afgenomen in 2005) (aantal interviews: 23)
 • Zwembad Jan Guilini (Interviews afgenomen in 2008) (aantal interviews: 2)
   

 

Nederlandstalige Brusselaars

 
Tijdsaanduiding: 2002 - 2012
Aantal interviews: 71
Transcripties: 58

Brussel verteld en ontsloten (2002-2003)
Brussel aan het werk (2003-2004)
De grote en kleine geschiedenis van de kassei (2003-2004)
Het Vlaams Geheugen van Brussel (2011- 2012)

 

Als gemeenschapsarchief wil het AMVB de vinger aan de pols houden van wat de Nederlandstalige Brusselaars beroerde en beroert. Daarom is het AMVB enthousiast bezig met het verzamelen van persoonlijke getuigenissen van onder andere Vic Anciaux, Jacky Duyck, Clara Haesaert, Louis Van Geyt…. Aan de hand van de mondelinge geschiedenismethodiek worden Nederlandstalige Brusselaars geïnterviewd over de Noordwijk, de beenhouwerijen, het amateurtoneel, de rederijkerij en het Nederlandstalig sociaal-cultureel verenigingsleven.

 

De resultaten van de initiatieven Brussel verteld en ontsloten (2002-2003), Brussel aan het werk (2003-2004), De grote en kleine geschiedenis van de kassei (2003-2004) en Het Vlaams Geheugen van Brussel (2011- 2012) – in het totaal gaat het om meer dan 70 interviews – kan u via de digitale leeszaal beluisteren. U kan er ook de ontsluitingsfiche en de foto van de geïnterviewde bekijken.

 

 

Publicaties

 

De-grote-en-kleine-geschiedenis-van-de-kassei

 

ARDUIN 12 – MONDELINGE GESCHIEDENIS

 

Artikel

2004_3_kassei.pdf

 

Vroeger en Nu – Driebergen

 

 

Aantal interviews: onbekend

Beschikbaar via YouTube: 11

Vastleggen van de menselijke herinnering als bron voor historisch onderzoek en de geschiedenis over bepaalde gebeurtenissen, tijden en omstandigheden. De verhalen worden geregistreerd, gearchiveerd en gebruikt voor publicaties en/of audiovisuele presentaties. Ruim 20 onderwerpen zijn inmiddels geheel uitgewerkt, waarvoor vele mensen geïnterviewd werden.

 

YouTube channel Vroeger en Nu – Driebergen

 

Oral History Simpelveld-Bocholtz

 

Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis te Heerlen

 

Aantal interviews: 4

Aantal video’s: 21

Interviewer: Luc Wolters, History Present

Camera: Roger van der Poel, Media Profile Landgraaf

Datering: December 2007 – Januari 2008

 

rijckheyt.nl/archief/inwoners vertellen over hun leven

Ook in de gemeente Simpelveld is in het verleden een poging ondernomen om samen met de heemkundevereniging en Rijckheyt orale geschiedenis tot leven te wekken. Doel van het project was om via de mondelinge overlevering herinneringen aan gebeurtenissen en omstandigheden van vroeger vast te leggen met beeld en geluid. Vier personen werden geïnterviewd. Hierbij is een grote hoeveelheid uniek filmmateriaal ontstaan. In de omgeving Simpelveld zijn geïnterviewd mevr. A. Hamers-Dautzenberg van de Huls en dhr. Sjeng Schrijvers (ook wel bekend als Agricola) uit Bosschenhuizen. In Bocholtz is gesproken met dhr. Guus Herbergs en mevr. Tilla Schleck-Lommen.

 

Het was niet alleen buitengewoon fascinerend om de inhoud van de interviews te beluisteren, maar vooral ook de wijze van vertellen door de deelnemers. Op deze wijze blijven niet alleen de verhalen bewaard maar ook de uitspraak van het eigen “dialect” en de verschillen in dit geval tussen Bocholtz en Simpelveld. Belangrijk om voor de toekomst te bewaren omdat de oorspronkelijke uitspraken steeds meer vervuild raken.

* Bron: De Bongerd, jaargang 20 nr 2 2008

Het verleden verteld

 
Tijdsaanduiding: 1920-1950

 

Een kleine selectie uit de 250 interviews in de collectie is te zien op de website

 

Aantal interviews: 250

Het Nederlands Volksbuurtmuseum heeft een collectie van 250 interviews.

Een kleine selectie uit de interviews is te zien op hun website

 

De Stem van Leiden

Thuisnaaister in de huiskamer
 

 

De collectie is groeiende.

Op dit moment zijn er 126 interviews gepubliceerd.

 

INDEX-ALLE-INTERVIEWS

De interviewers van De Stem van Leiden hebben met tientallen oudere Leidenaren gesproken over het leven van vroeger in de sleutelstad.

Het oral history-project, dat startte in 2015, staat als een huis en loopt nog steeds door.

Er is voor interviewers een overzichtelijke handleiding gemaakt en twee informatiefolders om uit te delen, zowel voor mensen die willen vertellen over vroeger als voor mensen die belangstelling hebben om te interviewen.

 

Een overzicht van alle verhalen n.a.v. de interviews door de commissie De Stem van Leiden, die onderdeel is van de Historische Vereniging Oud Leiden en samenwerkt met Erfgoed Leiden en Omstreken en de Opleiding Geschiedenis van de Universiteit Leiden.

 

De geschiedenis verteld – De Stem van Leiden

 

In februari 2023 spraken wij twee vrijwilligers van De Stem van Leiden over hun aandeel aan het project. Benieuwd naar hun verhalen? lees het via de link hieronder. 

 

Zelf aan de slag: interview met vrijwilligers Stem van Leiden

Gezin aan het bonendoppen in de Mirakelsteeg
 

Hou t was

 

HOU-T-WAS

 

Aantal interviews: 31

In Hou t was vertellen Groningers, de titel verklapt het al, over hun leven vroeger. Dat levert interessante, herkenbare en soms ook ontroerende verhalen op, die RTV Noord heeft uitgezonden. Deze televisieverslagen duurden over het algemeen een minuut of zeven en werden ondersteund met passend beeldmateriaal uit de collectie van het GAVA en de Groninger Archieven en zijn via de filmbankgroningen te bekijken.

De complete en ongemonteerde interviews met deze Groningers duren gemiddeld ruim een uur.  De verhalen zijn bovendien uitgebreid samengevat en in fragmenten weergegeven, in het Nederlands. De interviews vinden doorgaans in het Gronings plaats. De taal waarin de geïnterviewden zich het beste kunnen uiten en zich vertrouwd voelen. De setting waarin de geïnterviewden vertellen is hier ook op ingericht: de eigen huiskamer, zittend in een gemakkelijke stoel. Deze ongemonteerde interviews zijn hier te bekijken door te zoeken op de naam van de geïnterviewde.

De verhalen in Hou t was zijn ooggetuigenverslagen en hoeven daarmee niet altijd de historische werkelijkheid weer te geven. Het zijn persoonlijke herinneringen van mensen, maar die zijn daarom niet minder waardevol. Hun leven heeft zich er namelijk wel naar gevoegd.

Verhalenbank Nijmegen 2010-2019

 

Verhalenbank:
verhalenbank

 

Huis van de Nijmeegse geschiedenis:
HUIS VAN DE NIJMEEGSE GESCHIEDENIS.NL

 

Aantal interviews: 46

De Verhalenbank is een platform voor mensen en organisaties die zich bezighouden met oral history in en over Nijmegen. Het doel is verhalen over het verleden van de stad te verzamelen en te bewaren om daarmee historisch onderzoek nu en in de toekomst mogelijk te maken.

 

46 transcripties van interviews met inwoners van Nijmegen over verschillende gebeurtenissen en tijdvakken die via de verhalenbank verzameld zijn, zijn opgenomen in het Regionaal Archief Nijmegen, onder nummer 1601.

Breda Vertelt

Breda Vertelt
 
Tijdsaanduiding: Voor, tijdens en direct na WOII
Aantal interviews: 116
Toegankelijkheid: Online toegankelijk
Transcripties: onbekend
Periode interviews: Sinds 2009

116 interviews op youtube:
Playlist

Op initiatief van Stadsarchief Breda vertellen Bredanaars over wonen, werken en leven in het Breda van toen en nu. Gastinterviewers leggen deze gesproken verhalen vast op film.

Aan het Oral History Project voegen we regelmatig nieuwe interviews toe. Deze vraaggesprekken zijn te zien bij Breda Vertelt.

 

 

Historicus Kees Wouters interviewde ooggetuigen van belangrijke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van Breda. De films die hij sinds 2009 heeft opgenomen (over de jaren voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog) bevatten veel persoonlijke ervaringen die het beeld van de historische werkelijkheid verder inkleuren.

 

De collectie van Kees Wouters omvat 116 video’s van tussen de 4 en 10 minuten.
Alle video’s van het Bredase Oral History project zijn via Youtube te zien.