menu

Vrouwenhulpverlening

Bron: NG-1981-7-17, Foto-opdrachten Nederlandse geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam
Fotograaf: Catrien Ariëns, 1979-09

atria

VROUWENHULPVERLENING

Interviewer: Josien Pieterse

 

Aantal interviews: 8

 

Locatie: 

Amsterdam (3)

Rotterdam (2)

Amersfoort (1)

Haaften (1)

Oral history interviews met feministen die een pioniersrol hebben gespeeld in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg voor vrouwen.

 

Voor korte beschrijvingen van de geïnterviewden zie de website van Artria

Diversiteit van het Amersfoorts Geheugen

Realisatie project:

Overzicht interviews:

Oral-history-interviews-bijgewerkt-december-2015.html

 

Tijdsbestek: 
Locatie: Amersfoort

Aantal interviews: 40

waarvan 24 toegankelijk

bij Archief Eemland

De afgelopen vijftig jaar is een groot aantal migranten naar Amersfoort gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Over hun geschiedenis was in Archief Eemland niets terug te vinden. Om dit te veranderen en toekomstig bronnenonderzoek mogelijk te maken stelt Archief Eemland zich ten doel bronnenmateriaal over migranten te verzamelen. Met het oral history project ‘Diversiteit van het Amersfoorts Geheugen’ is hiervoor een basis gelegd.

Inmiddels bestaat de collectie uit 40 interviews (waarvan 24 openbaar toegankelijk) met Amersfoortse migranten. Op www.archiefeemland.nl staat informatie over de inhoud en achtergrond van het project.

Uit de tentoonstelling ‘Amersfoort Werkt!’ van Museum Flehite in 2005. Acht portretten van personen in hun werkomgeving leggen de verbinding tussen vroeger en nu. De geportretteerden vertellen over hun werk in de stad en hun persoonlijke liefde voor het vak.

Ali en Arlan Alagöz van supermarkt Gözde Plaza. Op de website van Archief Eemland, onder ‘Oral History’, is een interview terug te vinden met de heer Ali Alagöz. © foto:  Tjeerd Jansen

Een kerkscheuring in oorlogstijd

GETUIGENVERHALEN.NL

 

Realisatie project:

 

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (©)

 

Tijdsbestek: 1940-1945
Locatie: Amersfoort
Aantal interviews: 10

 

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-22u-ug4g

 

Interviews te zien bij:

OORLOGSBRONNEN.NL

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) een kerkstrijd plaats die resulteerde in de zogenaamde Vrijmaking van 1944. Met de Vrijmaking verlieten 90.000 gereformeerden de GKN (ongeveer twaalf procent) en stichtten een nieuw kerkgenootschap, later de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) genoemd.

Over de beleving van de kerkscheuring in oorlogstijd door destijds jonge gemeenteleden is weinig bekend.
In dit oral history-project project komt een aantal van hen aan het woord. Centraal staat de vraag hoe zij de kerkscheuring in oorlogstijd hebben ervaren.

 

Het schisma in oorlogstijd was een ingrijpende gebeurtenis. Het nationaalsocialisme werd door de meeste gereformeerden als een antichristelijke ideologie beschouwd. De leden van de GKN speelden dan ook een relatief grote rol in het verzet tegen de bezetter, al zijn er ook bekende gereformeerden die zich aansloten bij NSB en SS. De verdeeldheid kon tweeledig zijn: zowel voor of tegen het nazisme, als zowel voor of tegen de kerkscheuring. De nauwe banden van vriendschap en familie binnen de gemeenschap stonden in ieder geval onder grote druk. Van meet af aan zijn zij die tot een afscheiding overgingen, bekritiseerd vanwege de verbroken eenheid. De Vrijgemaakten benadrukten echter dat het hen in kerk en samenleving om dezelfde strijd voor vrijheid van geweten ging.

Bridge over the river IJssel near Kampen in 1941 - HOLLANDISH HIGHWAY / ALPHONS HUSTINX
 

Kamp Amersfoort

kampamersfoort.nl

De collectie is ondergebracht bij DANS:

 

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort (2016): Thematische collectie: Kamp Amersfoort. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xjv-qtja

 

Aantal interviews (DANS): 74

Nationaal Monument Kamp Amersfoort, op de grens van Leusden en Amersfoort, is een van de drie bekendste Nederlandse herinneringscentra. In de periode 1941 tot 1945 hebben ongeveer 37.000 gevangenen voor korte of langere tijd vastgezeten in dit doorgangs-, tevens strafkamp dat onder direct bevel stond van de SS.

In de loop der jaren heeft Nationaal Monument Kamp Amersfoort meer dan 100 oud-gevangenen kunnen interviewen over hun tijd in het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn bijzondere interviews, die een indrukwekkend inkijkje geven in hoe het leven indertijd was in Kamp Amersfoort. Verhalen over strafappèls, het slechte eten, het wrede regime, maar ook over medegevangenen en hoe je als gevangene probeerde te overleven. Voor zover mogelijk worden alle interviews in de komende tijd beschikbaar gesteld.