menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Gewoonten rond zwangerschap en bevalling

Maker: Lucia Kelly
 
Tijdsaanduiding: 1967-1973
Aantal interviews: 18
Periode interviews: 1967 - 1973
Opmerkingen:

Taal: Papiamentu

 

8 interviews Ministerie van Cultuur en Onderwijs van Aruba (1967-1973)

10 interviews Onderzoekssectie van het Nationaal Archief van Aruba

 

Voor het onderzoek naar de gebruiken rond zwangerschap en bevalling is informatie gebruikt die via mondelinge geschiedenis werd verkregen. De genoemde gebruiken gelden niet noodzakelijkerwijs voor de gehele Arubaanse bevolking aan het begin van de twintigste eeuw.

Er is gebruik gemaakt van interviews die het Ministerie van Cultuur en onderwijs van Aruba in de periode 1967 tot 1973 heeft gehouden. Er is ook gebruik gemaakt van eigen interviews met verschillende vrouwen op Aruba over de gebruiken zoals beschreven. 

Proloog

 

In alle dorpen waar de geïnstitutionaliseerde medische zorg slecht ontwikkeld is, maken mensen gebruik van de kennis die generaties na generaties is vergaard met betrekking tot de zorg voor zieken en de zorg voor zwangere vrouwen. Door het onderzoek kwam ik tot het besef van het waardevolle werk dat een grote groep vrouwen in de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste eeuw deed, dat we niet konden vergeten. Ze hielpen generaties vrouwen om hun kinderen ter wereld te brengen, zich heel goed realiserend dat er langs de biologische kant ook de psychologische kant is en waarvan we kunnen leren. Ter erkenning van hun werk wil ik graag hun namen noemen. Hiervoor raadpleegde ik de geboorteakten vanaf 1831 en eindigend in 1930. Het was in 1831 dat de regering het Burgerlijk register op Aruba oprichtte. 

Lucia Kelly, februari 2005

Collectie G.F. ‘Ito’ Tromp

Coleccion Ito Tromp, Biblioteca Nacional Aruba
 
Tijdsaanduiding: 1960-1970
Aantal interviews: 41
Toegankelijkheid: onbekend
Periode interviews: 1960 - 1970
Opmerkingen:

Links naar transcripties

 

Entrevistanan Etnografico y Grabacionnan Musical y Cultural (1967-1975)

– Index Cards
– Lista di hendenan entrevista

Online:
Entrevista cu: Dijkhoff, Casildo Castulio (n. 7 maart 1895)
Entrevista cu: Fuentes geb. Koolman, Nicolasa (n. 1898)
Entrevista cu: Ridderstap, Catharina (Mayeye; n. 31 oktober 1875)
Tur entrevista cu transcripcion: https://coleccion.aw/show/?BNA-DIG-ITOTROMP-TRANSCRIPTIES

Upcoming:
Interview transcription uploads
Interview tape (open tape reel) digitization: pending funding and audiovisual digitization equipment

Drager: onbekend
 

Op Aruba verzamelden de heren Hubert Lio Booi en Ito Tromp in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de mondelinge geschiedenis van de  Arubaanse bevolking, voornamelijk van de Mestizo (inheemse) Arubaanse bevolking. Hun verzameling wordt bewaard in de Nationale Bibliotheek van Aruba onder de naam Collectie G.F. ‘Ito’ Tromp.

Booi en Tromp hebben veel waardevolle informatie verzameld over de Arubaanse traditionele cultuur.

 

Ito Tromp

Officieren en onderofficieren van de Schutterij op Aruba en het Vrijwilligers Korps Aruba

 
Tijdsaanduiding: 1940-1946
Aantal interviews: 7
Toegankelijkheid: openbaar
Transcripties: Ja (Papiaments) - NL ondertitels

GETUIGENVERHALEN.NL

 

Realisatie project:

Fundacion Amigonan Di Archivo © (2009)

 

Tijdsbestek: 1940-1946
Locatie: Aruba
Aantal interviews: 7

 

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-xzm-7zv8

 

De interviews zijn te zien via:

 

Ook te zien via Archivo Nacional Aruba:

 

 

Al op 14 mei 1940 moest het Nederlandse leger zich overgeven. Nederland werd door nazi-Duitsland bezet en de vrije Nederlandse Antillen verkeerden nu in staat van oorlog. De Antilliaanse defensie was in die tijd slecht geregeld. Er was een handjevol Nederlandse mariniers en manschappen van de Vrijwilliger Korps Aruba (V.K.A.), aan wapens en andere oorlogsmateriaal was groot gebrek. In allerijl werd op Aruba de dienstplicht ingevoerd: de Schutterij. Zij had als primaire taak om Aruba te beschermen tegen vijandelijke aanvallen, maar tevens diende zij als tegenwicht tegen een eventueel bevriend buitenlands leger dat landsverdedigingstaken op Aruba zou overnemen. De schutters waren jongeren die geen militaire training hadden genoten. De leiding lag in hadden van Nederlandse mariniers en officiers van de Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (K.N.I.L.) Pas later kreeg de Schutterij zijn eigen officieren en onderofficieren.

 

Over de oorlogservaringen van de Arubaanse militairen is niet veel bekend. Om meer inzicht te krijgen in het leven van de militairen zijn vraaggesprekken gevoerd met toenmalige officieren en onderofficieren van de Schutterij op Aruba en met oud-militairen van het Vrijwilligers Korps Aruba (VKA). Omdat na de Duitse torpedo-aanvallen in februari 1942 op Aruba geen grote incidenten meer hebben plaatsvonden, wordt het vervolg van het Arubaanse oorlogsverleden door velen tegenwoordig als onbelangrijk afgedaan. Maar vanuit het perspectief van de toenmalige militairen, zo blijkt uit de interviews, werd de dreiging van een nieuwe aanval destijds als zeer reëel ervaren.