menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

KomMissieMemoires

 

Basisgemeente, Brazilië

 
Tijdsaanduiding: 1976-1988

Archief:
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

 

Periode archief:
1976-1988; 1991-1999; 2002-2005

 

Openbaarheid:
beperkt

 

Aantal interviews: 1071

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de Nederlandse missionarissen en in de wijze waarop zij hun missieperiode zelf ervaren hebben, heeft het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in samenwerking met het Centraal Missie Commissariaat (CMC) in 1976 het interviewproject ‘KomMissieMemoires’ (KMM) opgezet. Het project had als doel herinneringen van missionarissen systematisch te verzamelen en op geluidsbanden vast te leggen. Zo is “een documentatie van herinneringen van Nederlandse missionarissen” opgebouwd.

 

KomMissieMemoires (KMM) heeft sinds 1978 interviews gehouden met bijna 900 Nederlandse missionarissen en met mensen die in Nederland betrokken waren bij het missionaire ‘thuisfront’. Van deze KMM-interviews zijn korte samenvattingen (abstracts) gepubliceerd. Ook zijn er uitvoerige registraties beschikbaar. De registraties en de interviews zijn uitsluitend te raadplegen na schriftelijke toestemming van de collectiespecialist. Kosten per interview zijn terug te vinden in de tarievenlijst.

 

Broeder Adri Schoorl, Broeders van de Christelijke Scholen, Kameroen