menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Nederlandstalige Brusselaars

 
Tijdsaanduiding: 2002 - 2012
Aantal interviews: 71
Transcripties: 58

Brussel verteld en ontsloten (2002-2003)
Brussel aan het werk (2003-2004)
De grote en kleine geschiedenis van de kassei (2003-2004)
Het Vlaams Geheugen van Brussel (2011- 2012)

 

Als gemeenschapsarchief wil het AMVB de vinger aan de pols houden van wat de Nederlandstalige Brusselaars beroerde en beroert. Daarom is het AMVB enthousiast bezig met het verzamelen van persoonlijke getuigenissen van onder andere Vic Anciaux, Jacky Duyck, Clara Haesaert, Louis Van Geyt…. Aan de hand van de mondelinge geschiedenismethodiek worden Nederlandstalige Brusselaars geïnterviewd over de Noordwijk, de beenhouwerijen, het amateurtoneel, de rederijkerij en het Nederlandstalig sociaal-cultureel verenigingsleven.

 

De resultaten van de initiatieven Brussel verteld en ontsloten (2002-2003), Brussel aan het werk (2003-2004), De grote en kleine geschiedenis van de kassei (2003-2004) en Het Vlaams Geheugen van Brussel (2011- 2012) – in het totaal gaat het om meer dan 70 interviews – kan u via de digitale leeszaal beluisteren. U kan er ook de ontsluitingsfiche en de foto van de geïnterviewde bekijken.

 

 

Publicaties

 

De-grote-en-kleine-geschiedenis-van-de-kassei

 

ARDUIN 12 – MONDELINGE GESCHIEDENIS

 

Artikel

2004_3_kassei.pdf