menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Victoriafabriek

Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1930 - 1950
Aantal interviews: 5 (5 personen)
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: 1996
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl

Drager: 25 cassettes
 

De interviews werden gehouden ten behoeve van De Jongs doctoraalscriptie geschiedenis (RUG). De scriptie heeft de vorm van een geluidsdocumentaire. De geïnterviewden spreken over de periode dat zij in dienst waren bij de biscuit- en chocoladefabriek Victoria te Dordrecht. Zo werkte bijvoorbeeld De Jong (geb. 1924) begin jaren veertig enkele jaren in het magazijn. Doorneveld (geb. 1915) had in de jaren dertig, na een een korte tijd op de kweekschool, een baan op het kantoor van het bedrijf. Naast het dagelijks leven toen, komen vooral de omstandigheden waaronder zij werkten aan de orde. Overigens zeiden beiden hun baan op toen ze trouwden.

 

Een interessant boek over de Victoria fabriek in Dordrecht is ook beschikbaar. Zie: Anke de Jong, Kasja Weenink, De Biscuit- en chocoladefabriek Victoria (1896-1966). Het perspectief van een Dordtse ondernemersfamilie. Dordrecht, 2000 – ISBN : 9789080549715