menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Pionieren in de polders

Erfgoedpark Batavialand
 
Aantal interviews: 26, waarvan 6 dubbelinterviews
Toegankelijkheid: Fragmenten via Flevolands Geheugen
Periode interviews: 1995
Drager: Audiocassettes
 

Interviews gehouden in het kader van het Onderzoek Oral History (Project 37) door het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland in 1995.

De collectie is ondergebracht bij Erfgoedpark Batavialand.

 

Interviewers / vervaardigers:

André Geurts

Willy van der Most

Jeoffrey van Woensel

Dirk-Jan Wolffram

 

Zuiderzeeproject

Het betreft deels een verzameling interviews die zijn afgenomen door onderzoekers van het voormalige Sociaal-Historisch Centrum voor Flevoland, dat in 2004 opging in Erfgoedcentrum Nieuw Land, en dat vanaf 2017 onderdeel is van Erfgoedpark Batavialand te Lelystad.

 

Erfgoedpark Batavialand
 
Tijdsaanduiding: 1975-2021
Aantal interviews: 400
Opmerkingen:

Fragmenten via Flevolandsgeheugen.nl

 

Interviews betreffen uiteenlopende onderwerpen: geschiedenis van de Zuiderzeevisserij, het Joodse werkdorp in de Wieringermeer, komst van bewoners naar de IJsselmeerpolders, politiek en bestuur, geschiedenis van de overheidsdiensten in de IJsselmeerpolders, stedenbouw en ontwerpgeschiedenis, landbouw, natuurbeheer, gezondheidszorg, etc. Erfgoedpark Batavialand beheert ook interviews die door Landschapsbeheer Flevoland zijn afgenomen met bewoners van Noordoostpolder en Zeewolde betreffende het landschap van de IJsselmeerpolders.