menu

Kraakbeweging Groningen

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewers: Inge Brinkman, Karen Faber, Wendy Schutte, Siebrand Vos

Aantal interviews: 12

Drager: 18 cassettebanden

Type interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1987

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: 4 interviews volledig, rest samenvattingen

In het kader van het keuzevak Interview II voor studenten geschiedenis aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) hielden de interviewers gesprekken met mensen die tussen 1977 en 1987 actief waren in de Groningse kraakbeweging. Nadruk wordt gelegd op de persoonlijke ervaringen van de  individuele krakers, de houding van de kraakbeweging tegenover (officiële) instanties en organisaties en de verhoudingen binnen de kraakbeweging zelf.
Enkele personen gaven er de voorkeur aan niet onder hun eigen of hun volledige naam voor de microfoon te verschijnen.
Het onderzoek resulteerde in een uitgebreid verslag, getiteld: Kraken in Groningen 1977-1987. Hierin zijn tevens de transcripties, respectievelijk samenvattingen opgenomen, alsmede een historisch overzicht van de Groningse kraakbeweging en een korte literatuurlijst.

 

Brochure van het Bewonerskollektief Oude Erkazet, Groningen mei 1982.

Groningen in oorlogstijd

Tijdsbestek: 1940-1945

Locatie: Groningen

Aantal interviews: 14

 

Alle video’s zijn te zien via:

 DANS. https://doi.org/10.17026/dans-25k-9nqm

 

Een aantal video’s is te zien via:

 

Interviews met 14 getuigen die over hun ervaringen tijdens de bezetting en bevrijding van Groningen en de omgeving vertellen.

Ooggetuigen van het Scholtenhuis

GETUIGENVERHALEN.NL

 

Realisatie project:

OVCG

 

Tijdsbestek: 1943-1945
Locatie: Groningen
Aantal interviews: 10

 

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-x2v-7gwh

 

Website:

scholtenhuis.nl

 

 

 

 

Voor veel inwoners van de stad Groningen was het Scholtenhuis tijdens de oorlog een berucht gebouw. Het pand aan de oostkant van de Grote Markt deed dienst als hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst, de Duitse inlichtingendienst. Hier zetelde ook Hermann Conring, de vertegenwoordiger van rijkscommissaris Seyss-Inquart in Noord-Nederland. Daarnaast was het gebouw een gevangenis, waar talloze (verzets)mensen werden verhoord, gemarteld en weggevoerd om te worden vermoord.

 

Op 15 april 1945, een dag voor de bevrijding van Groningen, brandde het Scholtenhuis tot de grond toe af.

Tien mensen die met het Scholtenhuis te maken kregen, bijvoorbeeld als gevangene, familielid van een gevangene, leverancier of typiste, hebben hun verhaal verteld. Vanuit verschillende perspectieven werpen hun getuigenissen nieuw licht op het functioneren van het gebouw.

Het Scholtenhuis direct na de bevrijding. (Foto: Haijer en Mees / Groninger Archieven)

125 jaar Strokarton in Nieuweschans

Groninger Archieven:

125-jaar-strokarton

 

Datering:
1993-1994

 

Rechthebbende: 
GAVA/Willem Friedrich

 

Bronfilm:
magneetband

 

Aantal interviews:

12

Gesprekken naar aanleiding van het boek “125 jaar De Fabriek : karton in Nieuweschans” – Willem Friedrich

 

De ”Nieuweschans” werd ”opgericht” in 1870.  In 1888 de ”Dollard”  In 1995  vroeg de directeur van dat moment, de heer Piet Gruppelaar aan Willem J. Friedrich: ” Is het wat voor jou om 125 jaar karton in Nieuweschans te beschrijven?” Willem hoefde niet lang na te denken.  Er ontstond een prachtig boek, van waar uit diverse foto’s en gedetailleerde beschrijvingen over ”de Dollard”.

De ”kersen op de taart” worden gevormd door deze film:

 

Titel: 
125 jaar De Fabriek : karton in Nieuweschans
Auteur:
Willem J. Friedrich
Uitgave:
Nieuweschans : Triton Karton
Jaar:
1995
ISBN:
90-900-8218-2

Hou t was

HOU-T-WAS

 

Aantal interviews: 31

In Hou t was vertellen Groningers, de titel verklapt het al, over hun leven vroeger. Dat levert interessante, herkenbare en soms ook ontroerende verhalen op, die RTV Noord heeft uitgezonden. Deze televisieverslagen duurden over het algemeen een minuut of zeven en werden ondersteund met passend beeldmateriaal uit de collectie van het GAVA en de Groninger Archieven en zijn via de filmbankgroningen te bekijken.

De complete en ongemonteerde interviews met deze Groningers duren gemiddeld ruim een uur.  De verhalen zijn bovendien uitgebreid samengevat en in fragmenten weergegeven, in het Nederlands. De interviews vinden doorgaans in het Gronings plaats. De taal waarin de geïnterviewden zich het beste kunnen uiten en zich vertrouwd voelen. De setting waarin de geïnterviewden vertellen is hier ook op ingericht: de eigen huiskamer, zittend in een gemakkelijke stoel. Deze ongemonteerde interviews zijn hier te bekijken door te zoeken op de naam van de geïnterviewde.

De verhalen in Hou t was zijn ooggetuigenverslagen en hoeven daarmee niet altijd de historische werkelijkheid weer te geven. Het zijn persoonlijke herinneringen van mensen, maar die zijn daarom niet minder waardevol. Hun leven heeft zich er namelijk wel naar gevoegd.