menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Vrouwen in het verzet in Henegouwen

CegeSoma / Fabrice Maerten
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 33
Toegankelijkheid: leeszaal
Transcripties: nee
Opmerkingen:

Frans: 33

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Drager: origineel: audiotapes, audiocassettes en minidisks. Nu: mp3; wav; flac
 

Fabrice Maerten studeerde af aan de UCL waar hij een doctoraatsthesis verdedigde over het politieke en ideologische verzet in de provincie Henegouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is specialist van het verzet en van de katholieke wereld in België tijdens dezelfde periode. Sedert 1995 werkt hij in het CegeSoma, waar hij momenteel belast is met de valorisering van de archiefbestanden. Hij vervulde reeds meerdere functies: Franstalig redactiesecretaris van de  Cahiers d’histoire du temps présent, verantwoordelijke van de sector documentatie en van de  communicatie, directeur ad interim.

 

De meeste  interviews van Fabrice Maerten betreffen vrouwen in het verzet in Henegouwen. Hij heeft ook gewerkt op basis van administratieve dossiers en over het gezichtspunt in de sluikpers van mannen t.a.v. vrouwen in het verzet. Hij ging dieper in op de deelname van vrouwen aan het verzet als eventuele factor voor emancipatie op de lange termijn. Die gesprekken mondden uit in verscheidene artikels. Een aantal archiefbestanden werd neergelegd in het CegeSoma; zij vervolledigen de inhoud van de interviews.