menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Nederlandse SS’ers

Seelen, J., Stichting Zuidenwind Filmprodukties
 
Tijdsaanduiding: vanaf de vooroorlogse tot de naoorlogse periode
Aantal interviews: 8
Toegankelijkheid: voorlopig niet toegankelijk.
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben tussen 22.000 en 25.000 Nederlanders dienst gedaan bij formaties van de Waffen-SS. Ondanks hun betrekkelijk hoge aantal zijn zij na de oorlog nauwelijks in de openbaarheid getreden, waardoor over de oorlogservaringen van deze algemeen als landverraders beschouwde groep weinig bekend is. Hun persoonlijke verhalen zijn maar mondjesmaat in de geschiedenisboeken terecht gekomen. Maar ook deze met de Duitsers collaborerende groep Nederlanders maakt deel uit van de oorlogsgeschiedenis en voor het verkrijgen van een volledig beeld van het verleden is het van belang dat ook hun verhalen niet verloren gaan.

 

In dit interviewproject komen voormalige Nederlandse SS-ers aan het woord, die vertellen over de vooroorlogse tijd, hun afkomst en hun motieven om zich voor de Waffen-SS aan te melden. Ook gaan zij in op hun oorlogservaringen. De interviews laten onder meer zien hoe sterk de aantrekkingskracht is geweest die het nationaalsocialisme op sommigen heeft uitgeoefend. Ook wordt inzichtelijk wat de sociale gevolgen van hun collaboratie zijn geweest.