menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Landbouwfilms en verhalen

Stichting Multimediale Cultuur (SMC) & de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 
Tijdsaanduiding: 1945 - 1985
Aantal interviews: 10
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: Onbekend
Periode interviews: Onbekend
Opmerkingen:

De collectie is gedigitaliseerd en te vinden in DAAN: link naar collectie

Drager: Onbekend
 

Voor het onderzoek ‘Bewogen landschap’ (2020) en het project ‘boerenland zoekt toekomst’ verzamelt Stichting Multimediale Cultuur (SMC) in Amsterdam vanaf 2008 verhalen van mensen die uit eigen ervaring vertellen over de modernisering van de landbouw en het Nederlandse platteland in de periode 1945-1985. In de verzameling ‘Lanbouwfilms en verhalen’ bevinden zich documentaires, samengesteld uit audiovisueel vastgelegde oral-history interviews en voorlichtingsfims uit de historische collectie van LNV. 

 

het promotieonderzoek ‘Bewogen landschap’ van ir. Peter Veer (UvA) zorgde voor het wetenschappelijke kader waarbinnen het werk voor ‘landbouwfilms en verhalen’ plaatsvindt. Bij het verzamelen van de verhalen werkt het SMC samen  met onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Het land van Maas en Waal is één van de naoorlogse wederopbouwlandschappen die het RCE over het voetlicht brengt. 

 

Het promotieonderzoek vond plaats in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum (Beeld en Geluid). De studie gaat over de totale collectie van 533 voorlichtingsfilms die verspreid werden door het Filmbureau van het ministerie. De kern van deze historische collectie wordt bewaard door Beeld en Geluid. 

 

In Bewogen Landschap is onderzoek gedaan naar een verzameling historische voorlichtingsfilms verspreid door het Nederlandse Ministerie van Landbouw in de naoorlogse periode (1945-1985).

 

 

 

 

 

 

 

Een filmisch montageprogramma maakt gebruik van een tijdslijn die bestaat uit verschillende beeld- en geluidslijnen.30 Op de eerste V1/A1 lijnen staan de gekozen fragmenten uit het oral history-interview. Daaruit worden de fragmenten die niet van belang zijn voor het onderwerp verwijderd. Vervolgens komt de bekeken historische landbouwvoorlichtingsfilm op de V3/A3 lijnen. Op de V1/A1 lijnen staat synchroon hetgeen de deelnemer vertelde tijdens het bekijken van de film. De film- en interviewlijnen zijn dus aan elkaar verbonden. Op de tussenliggende V2/A2 lijnen komen verplaatste fragmenten uit het oral history-interview als een nieuwe commentaarstem die de cineast passend vindt bij de historische landbouwvoorlichtingsfilm. Het monteren is een proces van passen en meten waarbij in dit geval de verhaallijn van de archieffilm leidend is. 

 

  • A – De historische film M 308 MET MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959).
  • B – De montage van het filmisch vastgelegde oral history-interview in groot kader en de historische film in klein kader.
  • C – De database met de verschillende audiovisuele elementen.
  • D – De tijdlijn van de oral histrory-film in wording.
    V1/A1 de beeld- en geluidslijnen van de oral history-interview fragmenten.
    V2/A2 de lijnen van verplaatste oral history-interview fragmenten.
    V3/A3 de lijnen van de historische film in volledig- en klein kader.

 

De laatste fase van de montage was het aanpassen van de beeldkaders, het verbeteren van de beeld- en geluidskwaliteit, het toevoegen van geschreven tekst en muziekfragmenten zodat een, voor een geïnteresseerd publiek, aantrekkelijk audiovisueel product tot stand kwam. De proefmontage van de oral history-film was gereed.

 

Bewogen landschap
Een cultuurhistorische studie over de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw (1945-1985)
Veer, P.M.

Proefschrift 2020