menu

Gerepatrieerde vrouwen van Molukse KNIL militairen

GETUIGENVERHALEN.NL

 

Realisatie project:

Oogland Filmproducties

 

Tijdsbestek: 1945-1965
Locatie: Indonesië, Molukken
Aantal interviews: 7

 

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-xt4-fcst

 

De interviews zijn te zien via:

 

In dit oral history-project zijn de getuigenissen vastgelegd van vrouwen van Molukse KNIL-militairen, die tussen 1951 en 1953 naar Nederland kwamen. In de interviews vertellen de vrouwen, wier stemmen nog nauwelijks tot de geschiedschrijving zijn doorgedrongen, onder meer hoe de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daarop volgende Indonesische onafhankelijkheidsstrijd hun levenskeuzen hebben beïnvloed.

 

Ook kan uit de interviews worden opgemaakt in hoeverre de  vrouwen betrokken waren bij de beslissing van hun echtgenoten om samen met de koloniale overheerser tegen de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging te strijden. De vrouwen gaan bovendien in op de vraag in hoeverre de keuze van hun mannen heeft doorgewerkt in hun persoonlijke relaties, de  relaties tot hun geboorteland en hoe hun houding ten opzichte van de Molukse onafhankelijkheid erdoor bepaald werd.

Het Molukse perspectief in oorlogstijd

Een M23 Vickers 6,5 mm mitrailleur (Beeldbank WO2 NIOD)

 

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project ‘Het Molukse perspectief in oorlogstijd

het-molukse-perspectief-oorlogstijd

 

De collectie is ondergebracht bij DANS:

https://doi.org/10.17026/dans-zpk-7kjn

 

48 interviews

[54 bestanden – beperkt openbaar]

De interviews 01, 11, 16, 17, 31, 39 en 48 zijn vrij toegankelijk (open access) voor geregistreerde EASY gebruikers. Voor toegang tot de andere interviews (restricted) is eerst toestemming van de deponeerder nodig.

 

 

In het kader van het oral history-project zijn interviews gehouden met Molukse ouderen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Niet alleen komen Molukkers aan het woord die momenteel in Nederland wonen, maar ook respondenten in Indonesië. Zij hebben dikwijls andere ervaringen en een andere perspectief op de oorlogsjaren en de tijd erna dan degenen die rond 1951 naar Nederland kwamen. Door beide groepen te interviewen wordt een brug geslagen tussen de geschiedschrijving van de oorlog in Nederland en in Nederlands-Indië /Indonesië. Aan het woord komen respondenten uit diverse lagen van de bevolking en met uiteenlopende religieuze achtergronden. Sommige interviews zijn in het Nederlands, andere in het Indonesisch of een Maleis dialect.

 

Anti tank gun with caterpillar tractor in the N.E.I. army (KNIL). NI 248