menu

Levensverhalen

Aantal interviews online: 16

Aantal video’s online: 18

Beschikbaar via: 

 

In de films, van zo’n 2 uur per gesprek, vertellen eerste generatie migranten hun persoonlijk levensverhaal. De films dienen een breder doel: het vastleggen van de geschiedenis van twintigste-eeuwse migratie in Nederland.

 

De serie bestaat uit meer dan 20 interviews.

16 interviews staan online met:

 

 

Bekijk ze op de website van Imagine IC.

 

Moving Lesbians

 

Aantal interviews: 5

Onderdeel van: Moving Women’s Interviews

 

playlist moving lesbians

Moving Lesbians bevat fragmenten uit de levensverhalen van 5 lesbiennes die in grote mate bijdroegen aan de zichtbaarheid en emancipatie van lesbische vrouwen in Nederland, vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw. De stukken komen uit 5 lange video-interviews, die zijn opgenomen in Atria’s oral history collectie Moving Women’s Interviews.

 

De geportretteerde vrouwen zijn:

 

De portretten en levensverhalen van de individuele vrouwen vertellen ook een verhaal over cruciale maatschappelijke veranderingen voor lesbische vrouwen. De film was tijdens EuroPride (2016) doorlopend te zien bij Atria en het Amsterdam Museum. De portretten kun je ook bekijken op de playlist Moving Lesbians  op Atria’s YouTube kanaal

 

De hele collectie net als de transcripten kunnen op aanvraag bij Atria worden ingezien. 

Annexatie

Nederlands: Grenscorrectie Elten (bij Lobith). Schildering N. op grenspaal, 23 April 1948 Nationaal Archief, archiefinventaris 2.24.01.03 bestanddeelnummer 903-3274 © Joop van Bilsen / Aenfo

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: A.P. van Goudoever, A.A.M. van Schaik, R.L. Schuursma, Sj. Vellenga

Aantal interviews: 4

Produktiedatum: maart 1967

Soort interview: wetenschappelijk

Drager: 7 geluidsbanden

Aanbieder: Historisch Geluidsarchief RUU

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek

Transcriptie: geen

Geinterviewden werd naar de beweegredenen gevraagd voor hun opstelling in de discussie over de mogelijke annexatie van Duitse gebiedsdelen door Nederland direct na de oorlog.

 

Geïnterviewde(n): mr. J.A.H.J. van der Dussen, F.J. Goedhart, mr. G.B.J. Hiltermann, mw. dr. H. Verwey-Jonker

CPN

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Geïnterviewde(n): Gerard Maas, Jaap Wolff
Aantal personen: 2
Aantal interviews: 3
Produktiedatum: februari-maart 1983
Soort interview(s): wetenschappelijk
Drager: 2 geluidsbanden
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

Jaap Wolff (niet te verwarren met zijn broer Joop, die eveneens een prominente rol binnen de CPN-leiding speelde) en Gerard Maas, oud-partijbestuursleden van de CPN, spreken over de geschiedenis van de communistische partij. Aan de orde komen onder meer: de periode 1958-64; de crisis van 1977 en de val van partijleider Paul de Groot; de CPN in de oorlog; de verhouding tot de sociaal-democratie.

 

Verrips gebruikte de interviews voor zijn boek Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN, 1938-1991, Amsterdam: Balans, 1995.

ISBN : 9789050182515

Ger Verrips heeft de fascinerende en kleurrijke geschiedenis van de CPN geschreven.

Hij kreeg toegang tot verzamelingen nooit eerder onderzochte documenten, in de tot nu toe gesloten archieven van de CPN in Amsterdam, de CPSU in Moskou en de BVD. Verrips sprak de kopstukken van de partij en wist de geslotenheid van de partijtop te doorbreken. Zijn portret van Paul de Groot, veertig jaar de dominante leider van de CPN, is verrassend. Zijn portret van de oorlogsjaren en het verzet van de communisten, is onthutsend. Zijn verhaal over de Koude Oorlog, de reacties op de Hongaarse opstand, de breuk met Moskou en de interne partijstrijd is onthullend. De laatste periode van crisis, intellectuele opleving en de uiteindelijke teloorgang zijn onontkoombaar beschreven.

Prominenten

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: 10 studenten
Aantal interviews: 17

Aantal personen: 12
Produktiedatum: 1990-1995
Soort interview(s): wetenschappelijk
Drager: 31 cassettebanden
Toegankelijkheid: beperkt, t.b.v. onderzoek
Transcriptie: 11 transcripties

De interviews zijn gemaakt in het kader van het zogeheten ‘Prominenten Interview Project’, door studenten van het Documentatiecentrum Nieuwste Geschiedenis (DNG) van de UvA. Het geheel stond onder leiding van prof. dr. Piet de Rooy (korte tijd in samenwerking met dr. Selma Leydesdorff) en en beslaat de periode 1990 tot en met 1995.

 

Interviews met:

Elisabeth Andersen, Gerard van Bakel, prof. mr. A.D. Belinfante (2x), Pierre van Boxtel, D.H. Couvee (2x), Lotti van der Gaag, mr. J.L. Heldring, J. Moelee, J. (Ko) Pasman (3x), Wim Polak (2x), Bert Schierbeek, Hendrik van Tellingen

Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: P. Coomans, T. de Jonge, E. Nijhof
Aantal interviews: 8
Produktiedatum: februari/maart 1972
Soort interview: wetenschappelijk
Drager: 23 geluidsbanden
Aanbieder: E. Nijhof
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: samenvatting

 

De Eenheidevakcentrale EVC 1943-1948 // Paul Coomans, Truike de Jonge, Erik Nijhof

oospronkelijk: doctoraalscriptie

ISBN : 9789001390167

In 1944 werd de grondslag gelegd voor een geheel nieuwe vakorganisatie, de Eenheidsvakbeweging (EVB). Dit was een initiatief van de ondergrondse leiding van de Communistische Partij Nederland (CPN), die een belangrijke rol in het verzet had gespeeld en hoopte dat zij het daardoor gewonnen respect zou kunnen omzetten in sleutelposities in de naoorlogse maatschappij.

 

Behalve deelname aan een progressieve regering beoogde ze ook een dragende rol in een vernieuwde vakbeweging, waarin de oude levensbeschouwelijke tegenstellingen zouden worden overwonnen in het belang van de gezamenlijke strijd om optimale arbeidsvoorwaarden.

 

Voor meer informatie over de interviews en de geïnterviewden, zie: SFW-werkuitgave no. 8 (1995), pp. 4, 15, 16, 18, 19, 24, 29, 35.

 

De EVC was tegen de koloniale oorlog en wilde daar tevergeefs een staking tegen organiseren

Filmkritiek 1923-45

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewers: Egbert Barten, Jan Pet, Mette Peters, Aad van der Struis

Aantal personen: 9

Aantal interviews: 12

Type interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1987-1993

Toegankelijkheid: beperkt
Transcriptie: 3 interviews volledig, rest geen

Onderzocht wordt of er in de behandelde periode sprake is van een ontwikkeling in de filmkritiek, van het bespreken van de vorm van het filmen, naar kritiek die film bespreekt vanuit de inhoud. Aan de orde komt onder andere de invloed van de Nederlandse filmliga, de relatie tussen filmkritiek en maatschappelijke ontwikkelingen en de Nederlandse filmkritische reacties op Duitse antisemitische films tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

De interviews met Bertina, Bredschneyder, Van der Ham, Huijts, Kok, Koolhaas, Koster, Lichtveld en Scholte zijn gehouden t.b.v. Bartens onderzoek naar de Nederlandse filmkritiek van 1923-45.
Over dit onderwerp schreef Barten Schrijven voor de prullenmand? Een geschiedenis van de Nederlandse filmkritiek (1923-1945), Amsterdam  (doctoraalscriptie Contemporaine Geschiedenis, VU), 1987

Nederlandse filmindustrie tijdens Tweede Wereldoorlog

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewers: Egbert Barten, Jan Pet, Mette Peters, Aad van der Struis

Aantal personen: 13

Aantal interviews: 19

Type interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1987-1993

Toegankelijkheid: beperkt
Transcriptie: geen

 

 

“Werden er in de oorlog films gemaakt?”, vraagt men je vaak als je zegt dat je al jarenlang onderzoek doet naar de Nederlandse film in de Tweede Wereldoorlog. Jawel, je kunt het zo gek niet bedenken of het is in Nederland in die tijd gemaakt: speelfilms, documentaires, propagandafilms, animatiefilms, reclamefilms en jeugdfilms.

Egbert Barten interviewde ten behoeve van zijn onderzoek naar De Nederlandse filmindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog de volgende personen:

H.N.J. Beekman, F.P. van den Berg, Joop van Essen, A.C.J. Holla (2x), mw. Hornecker, Frits Kahlenberg, Jan Koelinga (2x), A.W.H. Kommer, R.J. Meijer (3x), E. van Moerkerken, Th.E. van Putten (2x), Gerard Saan, B.P. Wijnberg (2x).

 

In de Filmkrant van Juli/Augustus 2002, nr 235 verschijnt een artikel over dit onderwerp.

CPN-film

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewers: : Peter Mol, Anneke van Renssen
Aantal interviews: 9

Geluidsdrager: 10 cassettebanden
Type interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1991-92

Toegankelijkheid: b.v. onderzoek
Transcriptie: gedeeltelijk 

 

De geïnterviewden spreken over hun betrokkenheid bij de productie van films in opdracht van de CPN en bij de totstandkoming van de televisieuitzendingen van deze partij sinds 1965, in het kader van de Zendtijd voor Politieke Partijen (ZPP). De interviews werden verwerkt in: Bert Hogenkamp en Peter Mol, Van beeld tot beeld. De films en televisieuitzendingen van de CPN, 1928-1986, Amsterdam: Stichting Film en Wetenschap, 1993. Het materiaal werd eveneens gebruikt in Peter Mol, Het mes moest aan twee kanten snijden. Hoe de Communistische Partij van
Nederland de Zendtijd voor Politieke Partijen gebruikte, 1965-1978, Amsterdam (doctoraalscriptie Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis, UvA), 1995.

Televisiejournalistiek

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewers: Mirjam Prenger
Aantal interviews: 16

Aantal personen: 13
Geluidsdrager: 9 geluidsbanden
Type interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1990

Toegankelijkheid: beperkt
Transcriptie: 1 interview samenvatting 

 

De geïnterviewden zijn allen verbonden (geweest) aan de VARA-actualiteitenrubriek ACHTER HET NIEUWS. De interviews zijn gemaakt in het kader van Prengers promotieonderzoek over de ontwikkeling van journalistieke conventies binnen actualiteitenrubrieken op televisie in de jaren zestig, in het bijzonder VARA’s ACHTER HET NIEUWS en KRO’s BRANDPUNT.
Rond dit thema schreef zij eerder al ‘Van familiemagazine naar actualiteitenrubriek. KRO’s BRANDPUNT
in maart 1963′, in: Jaarboek Mediageschiedenis 2, Amsterdam: Stichting Mediageschiedenis, 1990, p.157-186 en “Rode balletjes” en cinéma vérité. De VARA, de PvdA en de nieuws- en actualiteitenprogramma’s in de jaren vijftig en zestig’, in: Henk Kleijer e.a. (red.), Tekens en Teksten. Cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1992, p.158-173.