menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Zwart en Nationaal Front

NIOD, Beeldnummer 81315

 
Tijdsaanduiding: 1930-1948
Aantal interviews: 11
Toegankelijkheid: Studiezaal op aanvraag: aanvragen@bhic.nl
Transcripties: Ja op papier
 

Zwart Front en Nationaal Front. In mei 1934 richtte de Brabantse katholieke journalist Arnold Meijer de fascistisch georiënteerde en duidelijk antisemitische beweging Zwart Front op. De nieuwe organisatie probeerde van meet af aan de NSB te overtroeven in radicalisme. Zwart Front wilde de macht veroveren langs de weg van revolutie. In april 1940 zette Arnold Meijer zijn beweging uit tactische overwegingen om in het gezagsgetrouwe Nationaal Front. Tijdens de bezetting groeide de organisatie tot 12.000 leden. Eind 1941 moest het Nationaal Front op last van de Duitse bezetter worden ontbonden.

 

 

Enige tijd voordat Nationaal Front in december 1941 werd opgeheven heeft men een groot gedeelte van het archief veiligheidshalve opgeborgen. Eerst in een kluis, korte tijd in de grond en nadien de woning van Arnold Meijer. Na het overlijden van Arnold Meijer kwam het archief in beheer en eigendom van mr. J.Th. Stakenburg te Oisterwijk. Eind 1970 werd de heer Stakenburg bereid gevonden het gehele archief in eigendom aan het Rijksarchief in Noord-Brabant over te dragen. Speciale voorwaarden waren, dat het archief tot 1 januari 1976 niet toegankelijk was, dat niet nader te noemen stukken uit het archief moesten worden gelicht en tot het jaar 2000 geheimgehouden moesten worden, en dat ná 1 januari 1976 het archief alleen toegankelijk was voor zuiver wetenschappelijk onderzoek.

 

Tijdens de periode van de voorlopige inventarislijsten werden talrijke interviews gehouden om meer achtergrondinformatie te krijgen over de periode 1930 – 1948. Sommige mensen met wie een vraaggesprek werd gehouden waren lid geweest van Zwart- en/of Nationaal Front, anderen waren tegenstanders geweest, en weer anderen waren in het verzet geweest of hadden relatie gehad met de persoon van Arnold Meijer. 

 

11 Interviews

 1. Tekst van het vraaggesprek met Ch.H.D.M.J. Russel, oud-notaris, wonende te Maastricht. Afgenomen door J. Vriens en drs H.M. Brokken te Maastricht op 16 november 1971.
  N.B. Zie banden 1 en 2 van het geluidsarchief. 
 2. Tekst van het vraaggesprek met Louis Knuvelder, journalist en publicist, wonende te Amsterdam. Afgenomen door J. Vriens en drs H.M. Brokken te Amsterdam op 14 deeember 1971. N.B. Zie banden 2 en 3 van het geluidsarchief. 
 3. Tekst van het vraaggesprek met prof. dr R.G.E. van Roosbroeck, publicist, wonende te Oosterhout (N.-Br). Afgenomen door J. Vriens en drs G.J.W. Steijns te Oosterhout op 21 juni 1972. N.B. Zie banden 3 en 4 van het geluidsarchief.
 4. Tekst van het vraaggesprek met B.J.W. Arts, gemeentesecretaris van Ravenstein, wonende te Herpen. Afgenomen door J. Vriens en drs G.J.W. Steijns te Herpen op 22 juni 1972.
  N.B. Zie banden 5 en 6 van het geluidsarchief. 
 5. Tekst van het vraaggesprek met P.P.M. Denis, wonende te Breda. Afgenomen door J. Vriens en A.M.C. Zom te Breda op 28 juni 1972. N.B. Zie banden 6 en 7 van het geluidsarchief. De door de heer Denis geschonken boeken zijn opgenomen in de bibliotheek van Arnold Meijer. 
 6. Tekst van de vraaggesprekken met J.A. Baars, wonende te Blarieum. Afgenorrlen door J. Vriens, drs G.J.W. Steijns en drs H.M. Brokken op 9 augustus en 19 september 1972.
  N.B. Zie banden 7, 8, 12, 13 en 18 van het geluidsarchief. Zie de inventaris van de collectie Baars. 
 7. Tekst van het vraaggesprek met Staf Vermeire, publicist, wonende te Neeroeteren (België). Afgenomen door J. Vriens en drs G.J.W. Steijns te Neeroeteren op 8 september 1972.
  N.B. Zie banden 8 en 9 van het geluidsarchief.
  Zie: ‘Katalogus van de boekerij van de kollektie Vermeire’, door Alma Loupias. Uitgave van het Rijksarchief in NoordBrabant, 1976. 
 8. Tekst van het vraaggesprek met Wies Moens, auteur, wonende te Neerbeek.( Beek L.) Afgenomen door J. Vriens en dr L.P.L. Pirenne, Rijksarchivaris in Noord-Brabant, te Neerbeek op 13 september 1972. N.B. Zie banden 9 en 10 van het geluidsarchief. 
 9. Tekst van de vraaggesprekken met mr H.B.S. Holla, advokaat en prokureur te ‘s-Hertogenbosch, wonende te Vught. Afgenomen door J. Vriens en mr C.A.J.M. Snijders te ‘s-Hertogenbosch op 29 november en 6 december 1972.
  N.B. Zie banden 13 en 14 van het geluidsarchief. 
 10. Tekst van het vraaggesprek met Arthur de Bruyne, auteur en journalist, wonende te Mortsel (België). Afgenomen door J. Vriens en mr C.A.J.M. Snijders te Mortsel op 13 februari 1973. N.B. Zie de banden 15 en 16 van het geluidsarchief. 
 11. Tekst van de vraaggesprekken met H. Pétillon, wonende te ‘s-Gravenhage. Afgenomen door J. Vriens en mr C.A.J.M. Snijders te ‘s-Gravenhage op 6 september en 4 oktober 1973.
  N.B. Zie banden 16 en 17 van het geluidsarchief.