menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Gaston Leval en de anarchistische zaak

Rudolf de Jong | IISG
 
Tijdsaanduiding: 1921-1939
Aantal interviews: 1 (1 persoon)
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: 16 april 1973
Opmerkingen:

Soort interview: onderzoek

Dit interview is te vinden in DAAN, het digitale archief van Beeld & Geluid onder “Stichting film en wetenschap” en/of “Gaston Leval (Ps. Pierre Piller), Franse anarchist”

Er bestaat eveneens een transcriptie van een interview met de interviewer Rudolf de Jong

 

 

Drager: 3 geluidsbanden
 

Rudolf de Jong interviewde Gaston Leval (1895-1978) over de Spaanse Burgeroorlog, het Spaanse anarchisme, collectivisaties en Levals reis naar de Sowjet-Unie in 1921. Leval (ook pseudoniem Pierre Piller) was de zoon van een communard en corrector van beroep. In 1915 trok hij als Franse dienstweigeraar naar Spanje, waar hij zich aansloot bij de anarcho-syndicalistische vakbeweging, de Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

 

Na in 1921 enkele maanden in de Sowjet-Unie te hebben doorgebracht als gedelegeerde van de CNT, vestigde hij zich in 1924 in Argentinië. In 1934 keerde hij terug naar Spanje waar hij als actief lid van de CNT de Spaanse Burgeroorlog meemaakte. Terug in Frankrijk in 1938 werd hij alsnog wegens dienstweigering tot 4,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij ontsnapte in 1940 en vluchtte naar het platteland. Zijn hele verdere leven bleef hij zich in woord en geschrift inzetten voor de anarchistische zaak. Hij publiceerde een groot aantal artikelen, brochures en boeken in het Frans, Spaans en Italiaans.

 

De interviewer schreef een academisch artikel over dit onderwerp genaamd “Triomf en tragiek in Spanje over de CNT en het anarchosyndicalisme” Zie hiervoor bladzijde 55

 

Nederlandse SS’ers

Seelen, J., Stichting Zuidenwind Filmprodukties
 
Tijdsaanduiding: vanaf de vooroorlogse tot de naoorlogse periode
Aantal interviews: 8
Toegankelijkheid: voorlopig niet toegankelijk.
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben tussen 22.000 en 25.000 Nederlanders dienst gedaan bij formaties van de Waffen-SS. Ondanks hun betrekkelijk hoge aantal zijn zij na de oorlog nauwelijks in de openbaarheid getreden, waardoor over de oorlogservaringen van deze algemeen als landverraders beschouwde groep weinig bekend is. Hun persoonlijke verhalen zijn maar mondjesmaat in de geschiedenisboeken terecht gekomen. Maar ook deze met de Duitsers collaborerende groep Nederlanders maakt deel uit van de oorlogsgeschiedenis en voor het verkrijgen van een volledig beeld van het verleden is het van belang dat ook hun verhalen niet verloren gaan.

 

In dit interviewproject komen voormalige Nederlandse SS-ers aan het woord, die vertellen over de vooroorlogse tijd, hun afkomst en hun motieven om zich voor de Waffen-SS aan te melden. Ook gaan zij in op hun oorlogservaringen. De interviews laten onder meer zien hoe sterk de aantrekkingskracht is geweest die het nationaalsocialisme op sommigen heeft uitgeoefend. Ook wordt inzichtelijk wat de sociale gevolgen van hun collaboratie zijn geweest.