menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Spaanse Burgeroorlog

Stichting Film en Wetenschap / Djoeke Veeninga
 
Tijdsaanduiding: 1936-1939
Aantal interviews: 3
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: 1979
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl

Drager: 2 geluidsbanden
 

Djoeke Veeninga, later bekend voor haar diverse marathoninterviews, interviewde in 1979 drie bekende intellectuelen met betrekking tot de Spaanse Burgeroorlog. Twee van deze mannen streden aan de kant van de republikeinen en waren na de burgeroorlog belangrijke publieke intellectuelen. Deze interviews verdiepen daarmee niet alleen onze kennis van de Spaanse Burgeroorlog maar eveneens van het intellectuele klimaat van de twintigste eeuw.

 

Het betreft de volgende drie personen:

  • De communistische oud-Spanjestrijder Arie van Poelgeest (1913-2000), een van de weinigen die niet zijn Nederlanderschap was kwijtgeraakt bij terugkeer uit de Spaanse Burgeroorlog. Van Poelgeest heeft meegeholpen om de Karl Marx kazerne, waar George Orwell nog getraind heeft, te veroveren. In een latere strijd raakte Van Poelgeest verwond en in het ziekenhuis kwam hij de beroemdheid Ernest Hemingway tegen. In 1938 arriveerde hij vervolgens in Nederland.
  • De sinds 1953 in Nederland woonachtige Spaanse letterkundige Francisco Carrasquer (1915-2012). Hij was een onderdeel van de Durruti-kolone tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Ook zijn broers waren een onderdeel van de anarchistische beweging binnen de Spaanse Burgeroorlog. In 1949 ging Carrasquer in ballingschap, eerst in Frankrijk en daarna in Nederland. Als universitair docent nam hij een centrale plek in binnen het intellectuele leven.
  • De anarchist Anton Constandse (1899-1985), een journalist, auteur en publicist. Hij zag de Spaanse Burgeroorlog als de laatste mogelijkheid in de geschiedenis voor een anarchistische revolutie. Als intellectueel bezat hij veel kennis van Spaanse literatuur en het anarchisme. In de laatste jaren van zijn leven was hij wekelijks te horen in verschillende radio-uitzendingen in Nederland.

Nederlandse deelnemers Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog

 
Tijdsaanduiding: 1936-1939
Aantal interviews: 23
Toegankelijkheid: Raadplegen bij IISG.
Transcripties: Ja.
 

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) maakten ca. 800 Nederlandse strijders deel uit van de Internationale Brigades.

 

De collectie omvat 63 gedigitaliseerde audiocassettes met interviews gehouden door Jaap-Jan Flinterman , Rik Vuurmans , Frans Groot , Hans Dankaart en Henk Otjens met oud-Spanje strijders.

 

De interviews zijn gebruikt voor de doctoraalscriptie In het geweer tegen het fascisme, Nederlandse Interbrigadisten in de Spaanse burgeroorlog (Signatuur: 1990/531 fol) en het boek van Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman, Frans Groot en Rik Vuurmans De oorlog begon in Spanje, Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. (Signatuur: 2008/3503).

 

De typoscripten zijn in het archief “Collectie Nederlandse deelnemers aan de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog”, (ARCH 020806 inv. nrs. 33-48; 57-68).

 

De oorlog begon in Spanje
Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939

Auteurs: Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman, Frans Groot, Rik Vuurmans

 

PDF PUBLICATIE

 

De ervaringen van de ca. 600 Nederlanders die naar Spanje gingen om het fascisme te bestrijden, gebaseerd op interviews met oud-Spanjestrijders.

 

Voorafgaand aan de Publicatie De oorlog begon in Spanje voltooiden Frans Groot en Rik Vuurmans in 1985 een scriptie aan de UvA In het geweer tegen het fascisme: Nederlandse interbrigadisten in de Spaanse Burgeroorlog

Interviews werden afgenomen met ongeveer 20 oud-Spanjestrijders.

Het fascisme in Spanje en België

 

 

Aantal interviews: 44

fra: 27

ndl: 14

onbekend: 3

Transcripties: gedeeltelijk

Originele dragers: audiotapes, audiocassettes en minidisks

Huidige bestanden: mp3; wav; flac

Toegankelijkheid: in de leeszaal

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Luk Kongs was onderzoeker bij het Centrum van 1975 tot zijn overlijden in 1984. Zijn onderzoek betrof vooral het fascisme. Hij begon aan een doctoraatsthesis over het  Verdinaso maar door zijn ziekte en overlijden zou hij zijn werk nooit afmaken. Tussen 1976 en 1983 maakte hij een reeks interviews over het fascisme in Spanje en België.