menu

Alles ging op slot

Interviews met vijf vrouwen, die als jonge meisjes tegen hun wil in naaiateliers en wasserijen van de kloostergemeenschap De Goede Herder terechtkwamen. Jarenlang verrichtten zij werkzaamheden zonder betaling onder erbarmelijke omstandigheden.

atria.nl/alles-ging-op-slot

 

Interviewer: Dineke Stam

Interview samenvattingen: dwangarbeid

 

Aantal interviews: 5

 

kmgh

Kinderdwangarbeid meisjes Goede Herder

Tot nu toe was er weinig bekend over de aard en de omvang van de dwangarbeid, die naar schatting 15.000 meisjes moesten verrichten tijdens hun opsluiting in vestigingen van de rooms-katholieke Congregatie de Goede Herder in Zoeterwoude, Velp, Tilburg en Almelo. Voor het Oral History-project Een gesproken Monument: Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder zijn vijf van hen geïnterviewd door historica Dineke Stam en documentairemaakster Jet Homoet.

 

Alles ging op slot

Op 24 januari 2020 zijn de filminterviews Alles ging op slot gelanceerd. De lange interviews (3 à 4 uur) worden bij Atria voor permanente toegang voor digitale onderzoeksgegevens (DANS) vastgelegd en vanaf 1 maart 2020 beschikbaar gesteld.

Deze filminterviews vullen een schrijnende leemte over de Nederlandse geschiedenis van gedwongen kinderarbeid binnen de muren van de Rooms-Katholieke ‘jeugdzorg’.

De textiel voorbij

Aantal interviews: 64

Transcripties: ja

Toegankelijkheid: onbekend

 

De textiel voorbij : Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990
Lou Keune, 1991

 

De ondergang van de Tilburgse textielindustrie, 1945-1980
Lou Keune, Tom Korremans en Ad de Rooij

Onderdeel van: Mondelinge geschiedenis : over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen
Red.: Manuela du Bois-Reymond en Ton Wagemakers

pagina 101-114

 

 

In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben Lou Keune en collega’s vele tientallen arbeiders uit de textiel, vrouwen en mannen, geïnterviewd. Die interviews zijn gebruikt voor verschillende publicaties over de geschiedenis van de ondergang van de Tilburgse textielindustrie, en de gevolgen daarvan voor de gewone mens. De interviews bevatten ook veel verhalen over het gewone leven.

Een aantal van de interviews zijn naverteld en beschikbaar via de website Geheugen van Tilburg.

 

De hele collectie interviews uit het archief van Lou Keune is op dit moment nog niet beschikbaar (Textielmuseum Tilburg).

 

Fotonummer: 011264, Tilburg, Gasthuisring, Nederlands Textielmuseum