menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Verzet in Tilburg

Regionaal Archief Tilburg, 420 Collectie geluidsbanden en cassettes Tilburg
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 8
Toegankelijkheid: Openbaar
Periode interviews: 1984
 

Ad de Beer in gesprek met de fam. Van Eerdewijk-Sandbergen over de overval bij Coba Pulskens in de Diepenstraat te Tilburg op 9 juli 1944. Van Eerdewijk was betrokken bij het illegale werk van Coba en woonde naast Coba Pulskens.

Gerrit Kobes in gesprek met C. v.d. Hooft, in de oorlog rayon-leider van de LO/LKP, Brabant-Oost en met dhr. Hamburg, in de oorlog aktief in het verzet binnen Tilburg, Groep O.D. 

Gerrit Kobes in gesprek met frater Frederico, pater Rembertus (Rooie Rem) en Jan Franken over de illegaliteit binnen de LO/LKP, Brabant Oost.

Gerrit Kobes in gesprek met Eppo Boer te Beesterzwaag, in de oorlog werkzaam als illegaal werker (rayonleider) binnen de LO/LKP, regio Tilburg West. Na de bevrijding was dhr. Boer aktief m.b.t. de oprichting MTN (Motor Transport Nederland), voorloper van de AAT.

 

Vier verzetstrijders in de vakantie rond augustus / september 1941. Met bril Jac Theelen en rechts van hem Leo Winkelmolen. Zij kwamen uit Limburg en waren ondergedoken bij Coba Pulskens – © Regionaal Archief Tilburg

Alles ging op slot

Interviews met vijf vrouwen, die als jonge meisjes tegen hun wil in naaiateliers en wasserijen van de kloostergemeenschap De Goede Herder terechtkwamen. Jarenlang verrichtten zij werkzaamheden zonder betaling onder erbarmelijke omstandigheden.

 

atria.nl/alles-ging-op-slot

 

Interviewer: Dineke Stam

Interview samenvattingen: dwangarbeid

 

Aantal interviews: 5

 

kmgh

Kinderdwangarbeid meisjes Goede Herder

Tot nu toe was er weinig bekend over de aard en de omvang van de dwangarbeid, die naar schatting 15.000 meisjes moesten verrichten tijdens hun opsluiting in vestigingen van de rooms-katholieke Congregatie de Goede Herder in Zoeterwoude, Velp, Tilburg en Almelo. Voor het Oral History-project Een gesproken Monument: Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder zijn vijf van hen geïnterviewd door historica Dineke Stam en documentairemaakster Jet Homoet.

 

Alles ging op slot

Op 24 januari 2020 zijn de filminterviews Alles ging op slot gelanceerd. De lange interviews (3 à 4 uur) worden bij Atria voor permanente toegang voor digitale onderzoeksgegevens (DANS) vastgelegd en vanaf 1 maart 2020 beschikbaar gesteld.

Deze filminterviews vullen een schrijnende leemte over de Nederlandse geschiedenis van gedwongen kinderarbeid binnen de muren van de Rooms-Katholieke ‘jeugdzorg’.

De textiel voorbij

Onderdeel van: ''Mondelinge geschiedenis : over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen''
 
Aantal interviews: 64
Toegankelijkheid: Onbekend
Transcripties: Ja
Periode interviews: 1970 - 2000

De textiel voorbij : Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990
Lou Keune, 1991

 

De ondergang van de Tilburgse textielindustrie, 1945-1980
Lou Keune, Tom Korremans en Ad de Rooij

Onderdeel van: Mondelinge geschiedenis : over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen
Red.: Manuela du Bois-Reymond en Ton Wagemakers

pagina 101-114

 

 

In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben Lou Keune en collega’s vele tientallen arbeiders uit de textiel, vrouwen en mannen, geïnterviewd. Die interviews zijn gebruikt voor verschillende publicaties over de geschiedenis van de ondergang van de Tilburgse textielindustrie, en de gevolgen daarvan voor de gewone mens. De interviews bevatten ook veel verhalen over het gewone leven.

Een aantal van de interviews zijn naverteld en beschikbaar via de website Geheugen van Tilburg.

 

De hele collectie interviews uit het archief van Lou Keune is op dit moment nog niet beschikbaar (Textielmuseum Tilburg).

 

Fotonummer: 011264, Tilburg, Gasthuisring, Nederlands Textielmuseum