menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Geschiedenis van Geluidsarchief RUU en SFW 

Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1960-1970
Aantal interviews: 1 (1 persoon)
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: Nee
Periode interviews: 1995
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl 

Drager: 2 casettebanden
 

Het interview met Rolf Schuursma (geb. 1931) werd gehouden t.b.v. een onderzoek naar (de geschiedenis van) het geluidsarchief van SFW, resulterend in Lauwers’ De interviewcollecties bij Stichting Film en Wetenschap, Een audiografisch overzicht, deel 1, Amsterdam: Stichting Film en Wetenschap (SFW-werkuitgave no.8), 1995. Daarin is de eerste tien jaar van de interviewcollectie van het geluidsarchief geïnventariseerd. 

 

Het gesprek gaat over de ontwikkeling van het Historisch Geluidsarchief binnen het Instituut voor Geschiedenis van de Rijks Universiteit Utrecht (RUU) in 1961 tot en met de incorporatie van dit archief in de Utrechtse SFW in 1970. Schuursma speelde in het hele proces een cruciale rol. Naast de acquisitie van een grote hoeveelheid radiomateriaal maakte hij aan de RUU een start met de interviewcollectie. Hij verhuisde in 1970 mee naar SFW en werd hoofd van de aldaar nieuw gevormde afdeling Documentatie. Later vervulde hij nog andere functies binnen de stichting tot 1980, toen hij bibliothecaris van de Erasmus Universiteit Rotterdam werd. Tussen 1985 en 1992 was hij lid van de Raad van Advies van SFW. 

Utrecht WO-II

Vrouw met kind in het centrum van Utrecht - © Nico Jesse - Nationaal Fotomuseum in Rotterdam
Leo van Rhenen
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 24
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: 1978
 

De geïnterviewden zijn allen Utrechtenaren die spreken over hun ervaringen in dagelijks leven en werk tijdens de bezettingsperiode 1940-1945.

Onder meer komen aan de orde: de inval van de Duitsers in mei 1940; razzia’s; de NSB. Van Rhenen hield de interviews uit interesse voor het (dagelijks) leven in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het verleden verteld

 
Tijdsaanduiding: 1920-1950

 

Een kleine selectie uit de 250 interviews in de collectie is te zien op de website

 

Aantal interviews: 250

Het Nederlands Volksbuurtmuseum heeft een collectie van 250 interviews.

Een kleine selectie uit de interviews is te zien op hun website

 

Ongekend bijzonder

Emyu in het Centraal Museum voor de tentoonstelling “Ik neem je mee, van rugzak naar museum”

 

"Sprekende Geschiedenis is een initiatief van Stichting BMP en is onderdeel van het Nationaal Knooppunt Oral History in samenwerking met diverse partners en steun van het Mondriaan Fonds"
Stichting BMP
 
Tijdsaanduiding: 1970-2017
Aantal interviews: 248
Toegankelijkheid: Grootste deel toegankelijk na aanvraag
Transcripties: Geanonimiseerd aanwezig
Periode interviews: 2015-2017

Foto-expositie:
DE WEDEROPBOUW VAN MIJN LEVEN

Opera:
stadsopera onderweg

Tentoonstelling:
Ik neem je mee

 

En vele andere culturele co-creaties op basis van de oral history interviews

ongekendbijzonder.nl

 

Op de website van Ongekend Bijzonder vind je levensverhalen van vluchtelingen die de afgelopen 40 jaar naar Nederland zijn gekomen. Het oral history project Ongekend Bijzonder legde 248 levensverhalen vast als onderdeel van de hedendaagse geschiedenis.

ongekendbijzonder.nl

 

Op basis van het Nederlandse project Ongekend Bijzonder is het Europese project Specially Unknown opgezet. Een internationaal oral history project waarbij verhalen werden verzameld van vluchtelingen over hun reis naar en leven in Europa. 

Speciallyunknown.eu

 

Daarnaast zijn er een aantal culturele presentaties gemaakt op basis de oral history interviews van Ongekend Bijzonder.