menu

Diergeneeskunde

Stichting Film en Wetenschap
 
Aantal interviews: 3
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: Beijers geen; Seekles volledig; Ten Thije inhoudsopgave
Periode interviews: 1970

Drager: 7 geluidsbanden
 

De interviews zijn gehouden ten behoeve van de historische studie door C. Offringa, Van Gildestein naar Uithof

 

Voor meer informatie over de interviews en de geïnterviewden, zie: SFW werkuitgave no. 8 (1995), pp. 5, 38, 44.

 

Geïnterviewden:

  • Prof. dr. J.A. Beijers
  • prof. dr. L. Seekles
  • prof. J.H. ten Thije

 

Interviewers: S.R. Numans, R.L. Schuursma

Van Gildestein naar Uithof : 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht

Hoofdauteur: C. Offringa

Utrecht : Faculteit der Diergeneeskunde R.U. Utrecht, 1971-1981. – 2 dl

 

Het eerste deel, dat in 1972 als proefschrift verscheen, onder de titel: ‘s Rijks veeartsenijschool.  Veeartsenijkundige Hoogeschool 1821-1925.
De bijeengebrachte stof in deze twee delen is een bron van informatie vormen voor verschillende groepen historici. De inhoud is meer dan een dorre opsomming van feiten, meer dan een bundeling van jaarverslagen of gegevens uit almanakken. De tekst is bovendien goed gedocumenteerd. De inhoud van de stof heeft de auteur voor problemen gesteld, hetgeen niemand zal verwonderen die probeert een overzicht te geven van ‘moderne’ ontwikkelingen in de instituten van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en bovendien deze tracht te plaatsen in de sociale en politieke omstandigheden van de periode. Vandaar dat de auteur zich van hulptroepen heeft verzekerd, voor een belangrijk deel oud-hoogleraren, die in de periode nog actief zijn geweest.

Utrecht WO-II

Vrouw met kind in het centrum van Utrecht - © Nico Jesse - Nationaal Fotomuseum in Rotterdam
Leo van Rhenen
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 24
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: 1978
 

De geïnterviewden zijn allen Utrechtenaren die spreken over hun ervaringen in dagelijks leven en werk tijdens de bezettingsperiode 1940-1945.

Onder meer komen aan de orde: de inval van de Duitsers in mei 1940; razzia’s; de NSB. Van Rhenen hield de interviews uit interesse voor het (dagelijks) leven in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het verleden verteld

 
Tijdsaanduiding: 1920-1950

 

Een kleine selectie uit de 250 interviews in de collectie is te zien op de website

 

Aantal interviews: 250

Het Nederlands Volksbuurtmuseum heeft een collectie van 250 interviews.

Een kleine selectie uit de interviews is te zien op hun website

 

Ongekend bijzonder

Emyu in het Centraal Museum voor de tentoonstelling “Ik neem je mee, van rugzak naar museum”

 

"Sprekende Geschiedenis is een initiatief van Stichting BMP en is onderdeel van het Nationaal Knooppunt Oral History in samenwerking met diverse partners en steun van het Mondriaan Fonds"
Stichting BMP
 
Tijdsaanduiding: 1970-2017
Aantal interviews: 248
Toegankelijkheid: Grootste deel toegankelijk na aanvraag
Transcripties: Geanonimiseerd aanwezig
Periode interviews: 2015-2017
 

Op de website van Ongekend Bijzonder vind je levensverhalen van vluchtelingen die de afgelopen 40 jaar naar Nederland zijn gekomen. Het oral history project Ongekend Bijzonder legde 248 levensverhalen vast als onderdeel van de hedendaagse geschiedenis.

ongekendbijzonder.nl

 

Op basis van het Nederlandse project Ongekend Bijzonder is het Europese project Specially Unknown opgezet. Een internationaal oral history project waarbij verhalen werden verzameld van vluchtelingen over hun reis naar en leven in Europa. 

Speciallyunknown.eu

 

 

Foto-expositie:
DE WEDEROPBOUW VAN MIJN LEVEN

Opera:
stadsopera onderweg

Tentoonstelling:
Ik neem je mee

 

En vele andere culturele co-creaties op basis van de oral history interviews

ongekendbijzonder.nl

 

Daarnaast zijn er een aantal culturele presentaties gemaakt op basis de oral history interviews van Ongekend Bijzonder.