menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Alles ging op slot

Interviews met vijf vrouwen, die als jonge meisjes tegen hun wil in naaiateliers en wasserijen van de kloostergemeenschap De Goede Herder terechtkwamen. Jarenlang verrichtten zij werkzaamheden zonder betaling onder erbarmelijke omstandigheden.

 

atria.nl/alles-ging-op-slot

 

Interviewer: Dineke Stam

Interview samenvattingen: dwangarbeid

 

Aantal interviews: 5

 

kmgh

Kinderdwangarbeid meisjes Goede Herder

Tot nu toe was er weinig bekend over de aard en de omvang van de dwangarbeid, die naar schatting 15.000 meisjes moesten verrichten tijdens hun opsluiting in vestigingen van de rooms-katholieke Congregatie de Goede Herder in Zoeterwoude, Velp, Tilburg en Almelo. Voor het Oral History-project Een gesproken Monument: Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder zijn vijf van hen geïnterviewd door historica Dineke Stam en documentairemaakster Jet Homoet.

 

Alles ging op slot

Op 24 januari 2020 zijn de filminterviews Alles ging op slot gelanceerd. De lange interviews (3 à 4 uur) worden bij Atria voor permanente toegang voor digitale onderzoeksgegevens (DANS) vastgelegd en vanaf 1 maart 2020 beschikbaar gesteld.

Deze filminterviews vullen een schrijnende leemte over de Nederlandse geschiedenis van gedwongen kinderarbeid binnen de muren van de Rooms-Katholieke ‘jeugdzorg’.