menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Kenang Kenangan: Molukkers in Zwolle

Collectie Overijssel, 1214 Collectie bewegend beeld inv.nr. 1107
 
Tijdsaanduiding: 1940-2011
Aantal interviews: 5
Transcripties: Niet beschikbaar
Periode interviews: 2012
Drager: Dvd en digitaal audiobestand (MPG)
 

De interviews zijn in 2012 afgenomen tijdens de opening van de fototentoonstelling Molukkers in Nederland waar ook het boek Kenang Kenangang, Herinneringen, Molukkers in Zwolle gepresenteerd is. Het boek bevat persoonlijke herinneringen aan het leven in Nederlands-Indië/Indonesië, de migratie naar Nederland in 1951 en het verblijf in de woonoorden in Laarbrug en Eerde en de vestiging in de wijk Holtenbroek in Zwolle.

Deze interviews zijn niet opgenomen bij Collectie Overijssel. In de interviews afgenomen tijdens de boekpresentatie komen derde generatie Molukkers aan het woord. Vragen zijn onder andere: Waar ben je opgegroeid? Hoe is de band met (familie op) de Molukken? Hoe word je benaderd als Molukker door niet-Molukkers? Welke typisch Molukse gebruiken en gewoontes spelen een rol in je leven?

Kenang Kenangan

Publicaties: Aarts, H., Scholten-Rada, J., & Wolthof, P. (2012).

 

nieuws

De Nederlandse overheid is de gedane belofte tot terugkeer naar de Molukken niet nagekomen en zo werd het tijdelijke verblijf permanent. In de jaren zestig van de vorige eeuw vestigde zich een groep Molukkers in Zwolle en ontstond de Molukse wijk in Holtenbroek. In het boekje is te lezen hoe het de Molukkers in Zwolle is vergaan en hoe inmiddels een derde generatie Molukkers in de stad opgroeit. Voor veel mensen is het verhaal van de Molukkers onbekend. Het HCO wil met het boekje en de tentoonstelling de aandacht vestigen op de bijzondere geschiedenis van deze Zwolse bevolkingsgroep.