menu

Getuigenissen Holocaust WOII, Crea 16

Aantal interviews: 5

Geluidsdrager: mp4

Transcripties: geen

Toegankelijkheid: Contact opnemen met Vredescentrum

Interviews gebruikt als basis voor lesmateriaal

 

Tijdens de razzia’s van 1942 werden opgepakte Joodse Antwerpenaren verzameld in stedelijke gebouwen. Dat gebeurde ook in basisschool 16, de huidige stedelijke basisschool Crea 16. 

Naar aanleiding van de herdenking van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op de speelplaats
van Crea 16 op 28 augustus 1942 is een uitgewerkt onderwijsprogramma gemaakt “Stedelijke basisschool Crea 16 tijdens de Tweede Wereldoorlog”. 

 

Een audiovisueel gedeelte bestaat uit gemonteerde videofragmenten van ongeveer 10 à 12 minuten.
Vijf getuigen reflecteren over hun ervaringen als kind tijdens de oorlogsjaren. Deze video-getuigenissen kwamen tot stand dankzij een schoolproject van het Stedelijk Lyceum Linkeroever over schoollopen in oorlogstijd. Het Vredescentrum ondersteunde dit project.

 

Inspiratiebundel Jongeren in oorlogstijd

Een jonge kijk op de Tweede Wereldoorlog

 

Deze inspiratiebundel is ontstaan naar aanleiding van de herdenking van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op de speelplaats van Crea 16 op 28 augustus 1942. Toen werden honderden Joden opgepakt in de wijk Zurenborg en verzameld op de speelplaats van de school. In de vroege ochtend werden ze naar het doorgangskamp de Dossinkazerne in Mechelen gebracht. Dit verhaal kan je hier terugvinden in de leestekst “Stedelijke basisschool Crea 16 tijdens de Tweede Wereldoorlog”. Laat je door dit uitgewerkt voorbeeld inspireren om zelf aan de slag te gaan.

 

Met deze inspiratiebundel  helpen we je alvast op weg.
Deze bundel voor leerkrachten bestaat uit 6 onderdelen:
1. Een audiovisueel gedeelte (videofragmenten);
2. Drie pijlers voor herinneringseducatie;
3. Lesmogelijkheden;
4. Leesteksten en een tijdlijn;
5. ‘Uit het archief’: tijdsdocumenten;
6. Suggesties voor aanvullende activiteiten

Landbouwfilms en verhalen

 

Aantal interviews: 10

 

Stichting Multimediale Cultuur (SMC) werkt onder andere samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het Land van Maas en Waal is één van de naoorlogse wederopbouwlandschappen die de RCE over het voetlicht brengt. Er zijn vijf verhalen ‘van bovenaf en onderop’ uit die streek in het rivierengebied opgenomen. De overige vijf afleveringen gaan over andere onderwerpen die speelden op het Nederlandse platteland.

 

In Bewogen Landschap is onderzoek gedaan naar een verzameling historische voorlichtingsfilms verspreid door het Nederlandse Ministerie van Landbouw in de naoorlogse periode (1945-1985).

 

Still uit de film Van oud naar nieuw (1957)

 

Bewogen landschap
Een cultuurhistorische studie over de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw (1945-1985)
Veer, P.M.

Proefschrift 2020

 

 

 

 

Een filmisch montageprogramma maakt gebruik van een tijdslijn die bestaat uit verschillende beeld- en geluidslijnen.30 Op de eerste V1/A1 lijnen staan de gekozen fragmenten uit het oral history-interview. Daaruit worden de fragmenten die niet van belang zijn voor het onderwerp verwijderd. Vervolgens komt de bekeken historische landbouwvoorlichtingsfilm op de V3/A3 lijnen. Op de V1/A1 lijnen staat synchroon hetgeen de deelnemer vertelde tijdens het bekijken van de film. De film- en interviewlijnen zijn dus aan elkaar verbonden. Op de tussenliggende V2/A2 lijnen komen verplaatste fragmenten uit het oral history-interview als een nieuwe commentaarstem die de cineast passend vindt bij de historische landbouwvoorlichtingsfilm. Het monteren is een proces van passen en meten waarbij in dit geval de verhaallijn van de archieffilm leidend is. 

 

  • A – De historische film M 308 MET MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959).
  • B – De montage van het filmisch vastgelegde oral history-interview in groot kader en de historische film in klein kader.
  • C – De database met de verschillende audiovisuele elementen.
  • D – De tijdlijn van de oral histrory-film in wording.
    V1/A1 de beeld- en geluidslijnen van de oral history-interview fragmenten.
    V2/A2 de lijnen van verplaatste oral history-interview fragmenten.
    V3/A3 de lijnen van de historische film in volledig- en klein kader.

 

De laatste fase van de montage was het aanpassen van de beeldkaders, het verbeteren van de beeld- en geluidskwaliteit, het toevoegen van geschreven tekst en muziekfragmenten zodat een, voor een geïnteresseerd publiek, aantrekkelijk audiovisueel product tot stand kwam. De proefmontage van de oral history-film was gereed.

Kinderen van Save

 

Aantal interviews: 9

ndl: 4

fra: 3

onbekend: 2

Transcripties: nee

Originele dragers: audiotapes, audiocassettes en minidisks

Huidige bestanden: mp3; wav; flac

Toegankelijkheid: in de leeszaal

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De interviews van Sarah Heynssens (een tiental) vonden plaats in de context van haar onderzoek in het CegeSoma over de “Kinderen van Save” (2010 – 2012). De bedoeling was de gebeurtenissen op het spoor te komen i.v.m. de transfer van kinderen uit instellingen voor “mulatten”, zoals het weeshuis van Save in Rwanda, naar België aan de vooravond van de dekolonisatie.  

De katholieke Kerk en de Katholieke Arbeidersjeugd

 

Aantal interviews: 4

nld: 1

fra: 3

Transcripties: nee

Originele dragers: audiotapes, audiocassettes en minidisks

Huidige bestanden: mp3; wav; flac

Toegankelijkheid: in de leeszaal

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Frans Selleslagh was een van de belangrijke figuren van het CegeSoma sinds zijn oprichting in 1969. Hij maakte een licentiaatsverhandeling over het aktivisme tussen 1914 en 1916. Lange tijd werkte hij aan het verzamelen en ordenen van documenten over de oorlogsperiode. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de Katholieke Arbeidersjeugd, de verplichte tewerkstelling in Duitsland en de katholieke Kerk. Hij was een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de sector Beeld en geluid van de instelling omdat hij het belang van deze bronnen ten volle begreep. In 2002 werd hij op rust gesteld waarna hij als vrijwilliger meewerkte aan de ordening van de archieven van het aartsbisdom Mechelen. In 2008 overleed hij na een ziekte.

Ik woon in een Monument

 

 

Aantal interviews: 8

Geluidsbestand: mov

Transcripties: geen

Toegankelijkheid: eenmalige registratie en login

Conforta, Arena en Unitas zijn oude volkse wijken in Deurne, Antwerpen met een bijzonder historisch en architecturaal karakter. In Conforta vind je de eerste koopwoningen voor arbeiders, de Unitas wijk is een schoolvoorbeeld van een tuinwijk en Arena -ontworpen door Renaat Braem- is een modernistische monument van sociale huisvesting. Het project werd niet enkel een onderzoek naar de geschiedenis en de architectuur van de wijken. De bewoners werden er intensief bij betrokken. Maandenlang werd met de bewoners van de wijken gepraat en gewerkt. Het project tracht ook de sociale relaties in de buurten te versterken.

 

Het project mondt uit in een huis-aan-huis blad dat iedere bewoner ontvangt en een tentoonstelling met foto’s, documenten en getuigenissen in de feestzaal van de plaatselijke middelbare school. In een salon – ingericht in een lager gedeelte van de feestzaal – kunnen bezoekers kijken naar familiefoto’s en de video met getuigenissen van bewoners thuis en impressies van de wijk.

 

Project websites:

 

TERENJAVANDIJK.NET

 

schattenvandeurne.be

Voor de film werd een viertal bewoners gezocht die bereid waren voor de camera te komen en die aanstekelijke vertellers waren. Ze moesten op een – voor de wijk – representatieve plek wonen. Door de bewoners thuis te filmen kon naast hun verhaal ook de woonsituatie naar voren komen. Om de verschillende wijken en woningen ten opzichte van elkaar te lokaliseren werd een fanfare ingeschakeld die een uitgedachte route door Deurne liep. Lengte film: 30 minuten.

 

Vooruit: 100/30

 

Aantal interviews: 5

Geluidsbestand: wav

Transcripties: ja

10-minuten samenvattingen: ja

Toegankelijkheid: eenmalige registratie en login

De honderdste verjaardag (2013) van het Feestlokaal Vooruit en de dertigste verjaardag van het Kunstencentrum dat er in gehuisvest is, biedt een gelegenheid om het rijke materiële en immateriële erfgoed van het gebouw, de socialistische coöperatieve Vooruit en zijn culturele werking en het Kunstencentrum te ontsluiten voor een breed publiek.

De promotoren en externe partners willen een rijke ‘content’ ontwikkelen door materieel en immaterieel erfgoed op te sporen, te valoriseren en laagdrempelig te presenteren. Daarvoor wordt het documentair erfgoed bewaard door AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Kunstencentrum geëxploreerd. Daarnaast worden er drie projecten mondelinge geschiedenis uitgevoerd over de geschiedenis van de laatste halve eeuw van Vooruit.

De ontsluiting gebeurt in de vorm van een website, mobiele ICT toepassingen in het Feestlokaal Vooruit, een tentoonstelling in het STAM en een publieksboek. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de ervaring en know how van de externe partners.
De 100/30ste verjaardag van Vooruit zal zonder twijfel een breed publiek aanspreken en ook veel media-aandacht krijgen. Dit project wil hierop anticiperen met een kwaliteitsvol erfgoedproject waarin UGent-historici, -kunsthistorici, -architecten en -multimedia-ingenieurs een bijdrage leveren. Het past in de goede nabuurschap waarin Vooruit en UGent ‘rug aan rug’ leven en het zal bijdragen tot de uitstraling van de UGent

 

 

Auteur: Liesbet Nys
ISBN: 9789491376481

Achter de iconische gevel van De Vooruit schuilt een rijke geschiedenis. Een verhaal van 100 jaar vallen en opstaan.

de vooruit/geschiedenis

 

Werking van de coöperatie Vooruit from Geertjan Tillmans on Vimeo.

Over bloemetjes en bijtjes

Aantal interviews: 3

Geluidsbron: audiocassettes

Gedigitaliseerd: mov

Transcripties: ja

10-minuten samenvattingen: ja

Toegankelijkheid: eenmalige registratie en login

Interviews afgenomen in het kader van het project ‘Over de bloemetjes en de bijtjes’, seksuele voorlichting in en rond het socialistisch milieu.

Auteur: Nele Bracke
Aantal Pagina’s: 498
Jaar: 1999

 

 

Artikel van Wis Geysen gepubliceerd in Begeerte heeft ons aangeraakt.

Over bloemetjes en bijtjes : seksuele voorlichting in en rond het socialistisch milieu

pg. 281-309

Indrukken. De Gentse drukkerswereld belicht

Zoon Frans Balthazar aan de Linotype, jaren 1930. © privécollectie

 

Aantal interviews: 10

Analoog in depot, digitaal op een interne server en in MAM-archief van meemoo

Toegankelijk: volledige audio-interviews en samenvatting in de bibliotheek, via aanvraag ter plaatse te raadplegen

Originele geluidsdrager: audiocassette

Gedigitaliseerd: mp3

 

 

Het industriemuseum kent een traditie van mondelinge geschiedenisprojecten en bewaart interviews met mensen uit verschillende grafische deelsectoren: zowel recente interviews (2017-2019) als deze van het project “Indrukken. De Gentse drukkerswereld belicht”(1988-1989).
Deze bronnen bieden een inkijk in de arbeidsomstandigheden, technische innovaties en diverse evoluties in het vakgebied.

 

Publicatie uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Indrukken: de Gentse drukkerswereld, belicht in het Museum voor industriële archeologie en textiel te Gent van 17 februari 1989-18 januari 1990.

lib.ugent.be/nl

Mijn legerdienst

 

Aantal interviews: 7

Raadpleegbaar in Studio Alijn

Stukken van de interviews zijn online ontsloten in montages:

virtuele-rondleiding

In 1993 zwaaiden de laatste Belgische dienstplichtigen af. Zo komt er een einde aan de maandenlange verplichte legerdienst voor heel wat jonge mannen. Hoe beleefden voorgaande generaties het soldatenleven, weg van hun vertrouwde thuis? Hoe verliep de rekrutering en de opleiding? En hoe ging het er aan toe in de soldatenkamers?

 

Het opschorten van de dienstplicht in 1993 is een beslissing met grote impact. Voortaan moeten jonge mannen geen rekening meer houden met een maandenlange legerdienst. Voor voorgaande generaties jongelui vormt de legerdienst een periode in dienst van het vaderland en de gemeenschap. Een periode die hoort bij het volwassen worden.

Het moment waarop de oproepingsbrief bij een 18-jarige in de bus valt, kondigt symbolisch het begin van de legerdienst aan. Jonge mannen van alle rangen en standen, uit alle hoeken van het land, komen terecht in de onbekende wereld van het leger. Discipline, uniformiteit, hiërarchie en groepsgeest worden er hoog in het vaandel gedragen. Weg van hun vertrouwde thuis proberen ze zich aan te passen aan het soldatenleven: dril, patatten jassen, op manoeuvres gaan en de wacht kloppen.

 

In de virtuele rondleiding in de expo MIJN LEGERDIENST ontdek je het verhaal van de Belgische miliciens, van oproep tot afzwaai. Per thema vertelt gids Naomi meer over enkele objecten uit de tentoonstelling, kan je getuigenissen van ex-miliciens bekijken en de online collectie raadplegen.

 

 

 

DIA-60-00301

 

Moving Lesbians

 

Aantal interviews: 5

Onderdeel van: Moving Women’s Interviews

 

playlist moving lesbians

Moving Lesbians bevat fragmenten uit de levensverhalen van 5 lesbiennes die in grote mate bijdroegen aan de zichtbaarheid en emancipatie van lesbische vrouwen in Nederland, vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw. De stukken komen uit 5 lange video-interviews, die zijn opgenomen in Atria’s oral history collectie Moving Women’s Interviews.

 

De geportretteerde vrouwen zijn:

 

De portretten en levensverhalen van de individuele vrouwen vertellen ook een verhaal over cruciale maatschappelijke veranderingen voor lesbische vrouwen. De film was tijdens EuroPride (2016) doorlopend te zien bij Atria en het Amsterdam Museum. De portretten kun je ook bekijken op de playlist Moving Lesbians  op Atria’s YouTube kanaal

 

De hele collectie net als de transcripten kunnen op aanvraag bij Atria worden ingezien.