menu

Buchenwald

 

Aantal interviews: 27

nld: 2

fra: 17

onbekend: 8

Transcripties: nee

Originele dragers: audiotapes, audiocassettes en minidisks

Huidige bestanden: mp3; wav; flac

Toegankelijkheid: in de leeszaal

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Het grootste deel van de interviews die Daniel Rochette afnam in 1973-74 zijn getuigenissen van oud-weggevoerden naar Buchenwald. Rochette legde ook documentatie aan over hetzelfde onderwerp die eveneens in het  CegeSoma bewaard wordt. Deze bevat o.a. het archief van de Vriendenkring Buchenwald en enkele documenten over het  revisionisme. Daniel Rochette realiseerde in 1981 ook twee  interviews over Breendonk.

Daniel Rochette publiceerde i.s.m. Jean-Marcel Vanhamme Les Belges à Buchenwald.

Oral History Project, 1940-heden

 

Noord-Hollands Archief

 

Aantal interviews: 18

Toegankelijkheid: Inzage op studiezaal Noord-Hollands Archief (bezoekerspas)

Gedigitaliseerd: mp4

De collectie bestaat uit een 18-tal opgenomen interviews met Haarlemmers over de geschiedenis van de stad en de regio tussen 1940 en 2010. Het doel van het project was het in beeld brengen van de ontwikkeling van Haarlem vanaf 1940 tot heden op basis van interviews van bewoners uit Haarlem en omgeving. Met deze informatie kunnen alle klanten van het Noord Hollands Archief (NHA) gebruik maken van de interviews als illustratiemateriaal of bron voor hun onderzoek, scriptie of werkstuk. De onderwerpen waarop de te interviewen personen werden geselecteerd liepen uiteen van de Tweede Wereldoorlog en andere politieke ontwikkeling van 1940 tot nu, de stedelijke ontwikkeling (zowel de bouw van de stad als de sociale ontwikkelingen hierin), cultuur, onderwijs en wetenschap en gezondheidszorg.

 

1 Gerrit Jonker (1916)

2 Krijn Haasnoot (1923)

3 Marinus Fuit (1934)

4 Iede Bloemsma (1921)

5 Jan de Bruin (1920)

6 Dirk Johan Enschedé (1923-2015)

7 J.F.M. van de Louw (1936)

8 Michel van der Plas (alias van Ben Brinkel) (1927-2013)

9 Ben Endlich (1916-2006)

10 Luus van Dusschoten (1930-2012)

11 mevr. M.D. Voet-de Landmeter (1920)

12 Jan Reehorst (1923)

13 Henk Wieringa (1931)

14 Truus Menger-Oversteegen (1923-2016)

15 Frans Tames (1946)

16 Jan Haverkort (1951-2014)

17 Poppe de Boer

18 Johan Slinger

 

Mondelinge geschiedenis van de tweede feministische golf in Vlaanderen

Stem vrouw-actie van PAG Mechelen, 1971 (collectie AVG-Carhif)

AVG-Carhif

Aantal geïnterviewden: 15

Aantal interviews: 30

 

studiezaal of downloadlink (onderworpen aan toestemming)

Transcriptie: ja (pdf, Word)

Opname: audio

Bestandstype: wav (met conversie naar mp3)

 

Toegankelijkheid: Gemotiveerde aanvraag. De instelling bekijkt vervolgens de transcripties (privacygevoelige passages) en controleert het contract met de geïnterviewde persoon (mogelijk beperkingen op gebruik).

 

Doel van het project was tweeledig:

  • Bronnenmateriaal genereren over het feminisme van de zogenaamde ‘tweede feministische golf’ door protagonisten uit deze beweging te interviewen met speciale aandacht voor aspecten die onderbelicht blijven in schriftelijke bronnen.
  • Het brede publiek laten kennismaken met (het gedachtengoed van) de tweede feministische golf, door middel van interactieve webmodules waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van interviewfragmenten.

 

Resultaat:

  • 30 interviews (15 protagonisten, telkens 2 gesprekken): digitale bestanden met transciptie en metadata
  • video-interviews met 8 protagonisten, waaruit meerdere passages geknipt voor de didactische website: gendergeschiedenis.be

 

 

De tweede feministische golf is de benaming van een periode van feministisch activisme eind jaren 1960 – jaren 1970.  Ze paste in een bredere beweging van maatschappelijk protest, denk maar aan het studentenprotest van mei ’68. Op deze website maak je kennis met die feministische beweging in Vlaanderen. Wat wilden de feministen ‘van de tweede golf’? En hoe blikken ze vandaag terug op die periode?

 

De website gendergeschiedenis.be is bedoeld als introductie op geschiedenis van de vrouwenbeweging.

 

In 2012-2013 werkte het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG) aan het project over de geschiedenis van de tweede golf feminisme in België.

Dit artikel verscheen over het verloop van het project en het leerproces dat het AVG doormaakte inzake digitale duurzaamheid.  

Interviews over de Belgische grafische industrie

 

Aantal interviews: 12

Volledige audiointerviews en transcripties in de bibliotheek

Via aanvraag ter plaatse te raadplegen en volgens de voorwaarden bepaald in de gebruiksovereenkomst met de respondent.

Transcripties: In de moedertaal van de respondent (Nederlands, 1 Frans)

Drager: WMA en M4A

 

Metadata: hetarchief.be

12 interviews met werknemers (drukkers, zetters, boekbinders,…) en zaakvoeders, actief in de grafische industrie in België, in het kader van het onderzoek en de tentoonstelling over de grafische industrie.

 

  • metadata, audiofragmenten en korte beschrijving van een selectie zijn op de website van het museum gepubliceerd
  • informatie uit interviews werd als bron gebruikt tijdens het onderzoek en de exposamenstelling van de vernieuwing van de drukkerijafdeling van ‘Drie eeuwen grafische industrie’ in het museum (opening 2019)
  • fragmenten uit de interviews zijn verwerkt in audio-getuigenissen in de tentoonstelling ‘Drie eeuwen grafische industrie’ in het museum (opening 2019)
  • fragmenten uit de interviews zijn gepubliceerd in het tijdschrift voor boekwetenschap ‘De Gulden Passer’
  • fragmenten uit de interviews zijn gepubliceerd op de museumwebsite

De laatste getuigen

 

Aantal interviews: 15

Drager: Betacam en VHS

Transcripties: beschikbaar

 

Enkel de DVD’s zijn beschikbaar in de leeszaal van Kazerne Dossin

De hele verzameling is bewaard door de Cinematek.

Toegang: Registratie, aanvraag indien

 

 

 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren miljoenen mensen het leven in Duitse concentratiekampen. Er waren wel overlevenden, maar die sterven langzaamaan uit. Binnenkort zullen er geen mensen meer zijn die uit de eerste hand kunnen getuigen over de verschrikkingen van de kampen. Hun herinneringen – hoe gruwelijk ook – mogen nooit verdwijnen.

 

Er is een boek verschenen en een documentaire gemaakt

De vijfdelige documentaire van Luckas Vander Taelen noteert het verhaal van vijftien Vlaamse holocaust-overlevers en gevangen genomen verzetslieden.

Auteurs:  Luckas Vander Taelen, Dirk Verhofstadt, Guy Verhofstadt

Uitgever‏ : ‎ VBK – Houtekiet (25 August 2011)
Taal ‏ : ‎ Nederlands
ISBN-10 ‏ : ‎ 9089241981
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9089241986

De laatste getuigen is een vijfdelige documentaire die in 1991 door Luckas Vander Taelen werd gemaakt in opdracht van VTM. Het is een tijdloos document dat ook 20 jaar later nog niets aan kracht heeft ingeboet. In de reeks zien we hoe de cineast met veertien Belgische overlevenden terugkeert naar de concentratiekampen waar ze tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vastgehouden. Zeven van hen zijn joden en de zeven anderen werden door de nazi’s en hun handlangers opgepakt en gedeporteerd omwille van hun politieke overtuigingen en verzetsdaden.

Luckas Vander Taelen sprak uitvoerig met die laatste getuigen van de nazigruwel, eerst hier in België en daarna tijdens een reis naar de kampen waar ze tijdens de oorlog maanden of jaren hadden gevangen gezeten. Zo keerden ze terug naar Dachau, Ravensbrück, Natzweiler, Mauthausen, Buchenwald, Gross-Rosen, Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau en andere plaatsen.

 

Ze getuigen over hun ervaringen, vanaf het ogenblik dat ze werden opgepakt, hun deportatie, aankomst en leven in de kampen, en later hun bevrijding en thuiskomst in België. Het resultaat is een van de meest treffende en indringende documenten over deze vreselijke periode in de geschiedenis in ons land.

Tijdens de opnames kwam er nog een vijftiende getuige bij: de jood Samuel Hejblum werd op 5 augustus 1942 naar het kamp van Auschwitz-Birkenau afgevoerd. Daar werkte hij gedurende twee weken bij een speciaal commando dat dienst deed in de eerste gaskamers. Hij moest onder meer de lijken naar de crematoria dragen. Later moest hij ook de goederenwagons waarmee de Joden uit alle delen van Europa in Auschwitz werden aangevoerd, leegmaken en hun schamele bezittingen sorteren. Het is een unieke getuigenis van een van de weinige overlevenden van een Sondercommando.

 

 

Levensverhalen

Aantal interviews online: 16

Aantal video’s online: 18

Beschikbaar via: 

 

In de films, van zo’n 2 uur per gesprek, vertellen eerste generatie migranten hun persoonlijk levensverhaal. De films dienen een breder doel: het vastleggen van de geschiedenis van twintigste-eeuwse migratie in Nederland.

 

De serie bestaat uit meer dan 20 interviews.

16 interviews staan online met:

 

 

Bekijk ze op de website van Imagine IC.

 

Vroeger en Nu – Driebergen

 

Aantal interviews: onbekend

Beschikbaar via YouTube: 11

Vastleggen van de menselijke herinnering als bron voor historisch onderzoek en de geschiedenis over bepaalde gebeurtenissen, tijden en omstandigheden. De verhalen worden geregistreerd, gearchiveerd en gebruikt voor publicaties en/of audiovisuele presentaties. Ruim 20 onderwerpen zijn inmiddels geheel uitgewerkt, waarvoor vele mensen geïnterviewd werden.

 

YouTube channel Vroeger en Nu – Driebergen

 

Prominenten

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: 10 studenten
Aantal interviews: 17

Aantal personen: 12
Produktiedatum: 1990-1995
Soort interview(s): wetenschappelijk
Drager: 31 cassettebanden
Toegankelijkheid: beperkt, t.b.v. onderzoek
Transcriptie: 11 transcripties

De interviews zijn gemaakt in het kader van het zogeheten ‘Prominenten Interview Project’, door studenten van het Documentatiecentrum Nieuwste Geschiedenis (DNG) van de UvA. Het geheel stond onder leiding van prof. dr. Piet de Rooy (korte tijd in samenwerking met dr. Selma Leydesdorff) en en beslaat de periode 1990 tot en met 1995.

 

Interviews met:

Elisabeth Andersen, Gerard van Bakel, prof. mr. A.D. Belinfante (2x), Pierre van Boxtel, D.H. Couvee (2x), Lotti van der Gaag, mr. J.L. Heldring, J. Moelee, J. (Ko) Pasman (3x), Wim Polak (2x), Bert Schierbeek, Hendrik van Tellingen

Nederlands ontwikkelingsbeleid Suriname

Collectie voormalig Film and Science Foundation

 

Interviewer(s): Paulien van den Tempel

Aantal personen: 14

Aantal interviews: 21
Produktiedatum: maart-juli 1975
Soort interview(s): wetenschappelijk
Drager: 25 geluidsbanden
Toegankelijkheid: beperkt
Transcriptie: geen

De interviews werden afgenomen in het kader van Van den Tempels promotieonderzoek over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid voor Suriname sinds 1954.
Vrijwel alle interviews werden in Paramaribo gehouden. De geïnterviewden bekleedden een ambtelijke of politieke positie in Suriname in of vóór 1975 en spreken over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid voor Suriname. In november 1975 werd Suriname onafhankelijk.

 

dr. H. Adhin, mr. C.R. Biswamitre, ir. R. Cambridge (2x), dr. ir. F.E. Essed (5x), ir. F.R. Frijmersum, ir. G. Hindori, E. Karamat Ali, L. Neslo (2x), mr. J. van Petten, ir. R. Shankar, ir. A.G. Smit, drs. R. Somaroo (2x), J. Thijm, dr. ir. H.M. IJvel

Kraakbeweging Groningen

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewers: Inge Brinkman, Karen Faber, Wendy Schutte, Siebrand Vos

Aantal interviews: 12

Drager: 18 cassettebanden

Type interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1987

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: 4 interviews volledig, rest samenvattingen

In het kader van het keuzevak Interview II voor studenten geschiedenis aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) hielden de interviewers gesprekken met mensen die tussen 1977 en 1987 actief waren in de Groningse kraakbeweging. Nadruk wordt gelegd op de persoonlijke ervaringen van de  individuele krakers, de houding van de kraakbeweging tegenover (officiële) instanties en organisaties en de verhoudingen binnen de kraakbeweging zelf.
Enkele personen gaven er de voorkeur aan niet onder hun eigen of hun volledige naam voor de microfoon te verschijnen.
Het onderzoek resulteerde in een uitgebreid verslag, getiteld: Kraken in Groningen 1977-1987. Hierin zijn tevens de transcripties, respectievelijk samenvattingen opgenomen, alsmede een historisch overzicht van de Groningse kraakbeweging en een korte literatuurlijst.

 

Brochure van het Bewonerskollektief Oude Erkazet, Groningen mei 1982.