menu

Johannes Blum Collectie

 

Aantal interviews: > 1100

Aantal opnames: > 1200

Kazerne Dossin heeft de interviews gedigitaliseerd en omgezet naar MP4

De onderzoeksdossiers bestaan uit zowel papieren als digitale stukken, die door Kazerne Dossin werden samengevoegd in een digitaal bestand.

Onder de geïnterviewden zijn joodse kampoverlevenden, joodse en niet-joodse verzetsstrijders, politieke gevangenen, verborgen kinderen, verborgen volwassenen, gijzelaars, vluchtelingen, overlevenden van de Rwandese genocide, vrijwilligers van de Spaanse Burgeroorlog, antifascisten en kinderen van leden van deze groepen van getuigen. De meeste getuigen woonden tijdens en na de oorlog in België.

 

In 1987 begon Johannes Blum met het opnemen van getuigenissen van overlevenden van de Holocaust in België, vanaf 1993 maakte hij audiovisuele opnames. In de loop der jaren interviewde hij meer dan 1.100 personen, sommigen meerdere keren. Voor elk interview stelde Johannes Blum ook een onderzoeksdossier samen, met kopieën van documenten, krantenknipsels, foto’s van de getuige, (scans van) historische foto’s, geschreven getuigenissen, publicaties en overlijdensberichten. In 2003 nam Johannes Blum contact op met het Joods Museum van Deportatie en Verzet, de voorganger van Kazerne Dossin. Zijn collectie werd vervolgens overgebracht naar de archieven van het JMDR. Kazerne Dossin gaat verder met het digitaliseren van de opnames en de onderzoeksdossiers.

KomMissieMemoires

 

Basisgemeente, Brazilië

Archief:
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

 

Periode archief:
1976-1988; 1991-1999; 2002-2005

 

Openbaarheid:
beperkt

 

Aantal interviews: 1071

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de Nederlandse missionarissen en in de wijze waarop zij hun missieperiode zelf ervaren hebben, heeft het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in samenwerking met het Centraal Missie Commissariaat (CMC) in 1976 het interviewproject ‘KomMissieMemoires’ (KMM) opgezet. Het project had als doel herinneringen van missionarissen systematisch te verzamelen en op geluidsbanden vast te leggen. Zo is “een documentatie van herinneringen van Nederlandse missionarissen” opgebouwd.

 

KomMissieMemoires (KMM) heeft sinds 1978 interviews gehouden met bijna 900 Nederlandse missionarissen en met mensen die in Nederland betrokken waren bij het missionaire ‘thuisfront’. Van deze KMM-interviews zijn korte samenvattingen (abstracts) gepubliceerd. Ook zijn er uitvoerige registraties beschikbaar. De registraties en de interviews zijn uitsluitend te raadplegen na schriftelijke toestemming van de collectiespecialist. Kosten per interview zijn terug te vinden in de tarievenlijst.

 

Broeder Adri Schoorl, Broeders van de Christelijke Scholen, Kameroen

Tweeduizend Getuigen Vertellen

Interview met Mirjam Ohringer in Tweeduizend Getuigen Vertellen

 

Individuele bezoekers kunnen het videoarchief bekijken in het Kenniscentrum van het Joods Museum. De interviews staan niet op internet en kunnen niet bij het Joods Museum besteld worden.

 

Aantal interviews: 2000

Het Joods Museum maakte tweeduizend Nederlandse verhalen uit het video-archief van het USC Shoah Foundation Institute toegankelijk voor publiek. 

De impact die deze verhalen hebben op kijkers, jong en oud, kan moeilijk onderschat worden. Elk verhaal is uniek, het zijn verhalen over vervolging, grote historische gebeurtenissen, kleine persoonlijke voorvallen, maar ook over de kracht van het (over)leven.

 

De 2000 interviews zijn in het Kenniscentrum van het Joods Museum te zien en waren tot en met april 2020 in een tijdelijke opstelling in de Hollandsche Schouwburg te bekijken.

Elk van de 2000 interviews die bij het Joods Museum te zien zijn is voorzien van een samenvatting in het Nederlands, en is ingedeeld in hoofdstukken. Zo wordt direct zichtbaar welke onderwerpen aan bod komen, op welke plek en hoe lang.

 

De interviews zijn te doorzoeken op persoonsnaam, trefwoord en woorden uit de samenvatting. Belangstellenden kunnen in de interviews zoeken , beschrijvingen van de interviews lezen en de interviews geheel of gedeeltelijk bekijken. Dankzij de trefwoorden en de heldere indeling kunnen geïnteresseerden en onderzoekers heel gericht een deel van een interview bekijken.

 

Het archief van het USC Shoah Foundation Institute bevat bijna 52.000 interviews met overlevenden van de Holocaust. Deze getuigenissen zijn in tussen 1995 en 1998 vastgelegd in 34 verschillende landen, door het Shoah Foundation Institute in Los Angeles, geïnitieerd door Steven Spielberg en gefinancierd met de royalty’s van zijn film Schindler’s List.

 

De interviews kennen een vast verloop en een vaste opzet. In elk interview is er ruimte voor het leven voor, tijdens en na de Holocaust. Aan het einde van ieder interview toont de geïnterviewde foto’s van zijn familie en komen huidige familieleden in beeld. Het interview is meestal thuis bij de overlevende opgenomen.

 

De volledige collectie van 53.000 video’s is toegankelijk op verschillende plekken in de wereld. Bekijk het locatie-overzicht.

In de catalogus van de USC Shoah Foundation kunt u zoeken in alle 53.000 video’s (na u aan te melden als gebruiker).

Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

 

Nederlands Veteraneninstituut

 

Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (2006-heden)

Beheer Expertisecentrum van het NLVi: Jeoffrey van Woensel en Annabel de Ruijter

 

IInterviewcollectie Nederlandse Veteranen 

 

Aantal interviews: > 1200

waarvan 700 online te beluisteren. Voor de overige 500 interviews gelden restricties.

Alle interviews zijn te vinden via de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

en ontsloten door middel van trefwoorden, 10-minuten samenvattingen en in een aantal gevallen full-tekst transcripties.

Filteren met behulp van zoekmachine is mogelijk.

Voor meer informatie: icnv@nlveteraneninstituut.nl

Ruim 1200 interviews, waarvan 700 interviews openbaar online beluisterbaar en ca. 500 restricted interviews via de website te vinden maar niet openbaar beluisterbaar. De collectie wordt aangevuld met ad-hoc interviews maar ook met zogenaamde Veteranen Interview Projecten (VIP) die zich richten op meerdere interviews rondom een bepaald thema of een bepaalde missie.

 

De ICNV wordt beheerd door Jeoffrey van Woensel en Annabel de Ruijter van het Expertisecentrum van het NLVi.