menu

Collectie Zijlmans

digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/1887337

 

TIjdsbestek: 1945-1950

Locatie: Indonesië, Java

Aantal interviews: 380

(op 130 audiocassettes)

 

De tekst- en geluidsdocumenten kunnen slechts na toestemming van het hoofd Collecties worden geraadpleegd. De bestaande privacywetgeving dient in acht te worden genomen. De banden zijn overgedragen aan de AV-collectie.

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (kitlv) bezit de enige interviewcollectie over de naoorlogse geschiedenis van het corps.
Het waren jaren van wederopbouw en uiteindelijk opheffing van het corps.

 

De interviews zijn afgenomen door G.C. Zijlmans voor zijn proefschrift Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst: het corps Binnenlands Bestuur op Java 1945-1950 uit 1985. De interviews geven een beeld van de uitzonderlijk moeilijke omstandigheden waarin het corps in de jaren 1945-1950 moest werken.

 

De ambtenaren werden geconfronteerd met een politisering van het Indisch bestuur en militarisering aan de Nederlandse kant. Daarnaast was er de spanning van een mogelijke politieke en militaire confrontatie met de republiek Indonesië. De collectie Zijlmans geeft een indruk van het aanpassingsvermogen en het functioneren van het Nederlandse gezag in deze omstandigheden.

 

De 380 interviews zijn opgenomen op 130 audiocassettes. Vanwege de kwetsbaarheid van de cassettes, waarvan een deel al zwaar beschadigd was, is de collectie nu gedigitaliseerd.