menu

Indrukken. De Gentse drukkerswereld belicht

Zoon Frans Balthazar aan de Linotype, jaren 1930. © privécollectie

 

Aantal interviews: 10

Analoog in depot, digitaal op een interne server en in MAM-archief van meemoo

Toegankelijk: volledige audio-interviews en samenvatting in de bibliotheek, via aanvraag ter plaatse te raadplegen

Originele geluidsdrager: audiocassette

Gedigitaliseerd: mp3

 

 

Het industriemuseum kent een traditie van mondelinge geschiedenisprojecten en bewaart interviews met mensen uit verschillende grafische deelsectoren: zowel recente interviews (2017-2019) als deze van het project “Indrukken. De Gentse drukkerswereld belicht”(1988-1989).
Deze bronnen bieden een inkijk in de arbeidsomstandigheden, technische innovaties en diverse evoluties in het vakgebied.

 

Publicatie uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Indrukken: de Gentse drukkerswereld, belicht in het Museum voor industriële archeologie en textiel te Gent van 17 februari 1989-18 januari 1990.

lib.ugent.be/nl

Vrouwen en vakbond

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: Corrie van Eyl, Marian van der Klein
Aantal interviews: 20
Drager: 25 cassettes
Soort interview(s): wetenschappelijk
Produktiedatum: 1994-96

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

De interviews werden gehouden in het kader van het onderzoek Vrouw en arbeid in de Nederlandse vakbondsgeschiedenis (werktitel), dat Van Eijl voor het IISG uitvoert en dat tot een publikatie moet leiden. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de jaren vijftig.
De geïnterviewde vrouwen spreken over (hun ervaringen met) het vrouwenwerk in de FNV (en/of haar voorlopers) vanuit een positie die zij binnen de vakcentrale innemen of hebben ingenomen. Deze kan de Vrouwenbond of het Vrouwensecretariaat van de FNV betreffen of een van de vakbonden. Het interview met Jenny Zwanepol is niet door Corrie van Eijl afgenomen maar door Marian van der Klein.
Van Eijl schreef eerder haar dissertatie over vrouwen en arbeid tot 1940: Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940, Hilversum: Verloren, 1994.