menu

De Grondleggers

 

Audiovisuele collectie

Aantal interviews: 9

Toegankelijk: leeszaal, verplichte registratie en aanvraag 

10-minuten samenvattingen: ja

Transcripties: ja

Geluidsdrager: mov 

 

Verschillende generaties migranten getuigen van een rijk verleden. Met De Grondleggers wordt het verhaal van drie generaties Turken in Oost-Vlaanderen verteld. De eersten onder hen kwamen in de jaren 1960-1970 als gastarbeider in Gent en omstreken terecht en velen van hen gingen in de sector van de wegenwerken aan de slag. De harde stiel ging daarna vaak over van vader op zoon. Vandaag de dag heeft een aantal Turkse Oost-Vlamingen een eigen wegenwerkbedrijf; als werkgever nemen zij nu zelf nieuwkomers in dienst. Omdat de wegenwerkensector op die manier deel is gaan uitmaken van het erfgoed van de Turkse gemeenschap in Oost-Vlaanderen heeft New Focus vzw met drie generaties Turkse wegenwerkers gepraat over hun verwachtingen, succesverhalen en hinderpalen. New Focus vzw verzamelde de verhalen in samenwerking met Volkskunde Vlaanderen vzw, Amsab-ISG en de Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen vzw.

 

New Focus vzw verwerkte de verhalen in een reportage en een fotoboek.

 

De Grondleggers | een film en fotoboek van Necmi Tüfekçi. Vertellend erfgoed over 50 jaar Turkse migratie

 

Gentse gasten

Aantal interviews: 40

10-minuten samenvattingen: ja

Transcripties: ja

Geluidsdrager: mp3

Opvraagbaar: éénmalige registratie en login 

 

faro.be/projectendatabank/gentse-gasten

In september 2007 startte Nakhla vzw in samenwerking met haar partners het socio-culturele project Gentse Gasten. Het betreft het verhaal van de eerste generatie Marokkanen in Gent. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een verkennend onderzoek onder een beperkte groep Marokkanen uit de Brugse Poort, groeide al snel uit tot een project met meer ambitie. ‘Gentse Gasten’ wil zich toeleggen op het verzamelen én creëren van bronnen in verband met de Marokkaanse migratie naar Gent in de jaren zestig en zeventig. Einddoel is het schrijven van de geschiedenis van de eerste generatie Marokkanen in Gent. De focus in deze ligt echter niet op de totstandkoming van een wetenschappelijk werk, maar op het informeren van een zo groot mogelijk publiek over dit belangrijke, al te vaak vergeten aspect van de Gentse geschiedenis.

Tevens wil het project de aanzet geven tot een geschreven en gesproken archief rond en voor de Marokkaanse gemeenschap en dit ook openstellen voor een ruim publiek. Dit is ook belangrijk om de banden tussen de verschillende generaties aan te halen en een platform te bieden aan het besef en het belang van erfgoed voor het maatschappelijk bewustzijn.

 

40 interviews met Marokkaanse migranten van de eerste en tweede generatie, en bijkomend bevoorrechte getuigen.

 

De documentaire “Mijn tantes uit Gent”, gemaakt door Nakhla en Een Andere Wereld Films.

 

Trailor van Mijn Tantes uit Gent