menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Colofon

Deze website is een initiatief van de stichting BMP i.h.k.v. de ontwikkeling van een Knooppunt Oral History.

Inhoud

Stichting BMP

Saskia Moerbeek

Frank von Meijenfeldt

Ivana Barić

Mila Lemmens

 

Universiteit Twente

Taal- en Spraaktechnologie

Arjan van Hessen

 

Beeld en Geluid

Monique Groot

 

Ontwerp

Wijstudio.

Marjolein Rams

Edwin Slothouber