menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940 in woord en beeld | Het nieuwste boek van Selma Leydesdorff

 

Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940 in woord en beeld – SELMA LEYDESDORFF EN HARRY MOCK

 

 

 

In 1987 verscheen Wij hebben als mens geleefd: Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940. Hierin schetst hoogleraar Selma Leydesdorff aan de hand van vraaggesprekken een beeld van het vooroorlogse joodse leven in Amsterdam. Wij hebben als mens geleefd verscheen ook in het Engels en Duits en kreeg veel internationale aandacht. De mensen achter het Namenmonument is de herziene editie
van dit werk. Het is opgeluisterd met schilderijen van G.J. Staller (verzameld en geselecteerd door Harry Mock} waarop het joodse straatleven tussen 1900 en 1930 te zien is en de mensen – bedelaars, marktkooplieden en venters – een gezicht krijgen.

 

De benauwdheid van de Jodenhoek met zijn donkere straten is voelbaar; je hoort haast de rauwe kreten van de venters met hun waren, allesoverheersend is de geur van armoede. In De mensen achter het Namenmonument krijgen nu ook de namen op het onlangs geopende oorlogsmonument aan de Wibautstraat in Amsterdam een gezicht.

 

Over de auteur:
Selma Leydesdorff is historicus en emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is internationaal bekend als prominent onderzoeker en theorievormer op het gebied van mondeling overgeleverde geschiedenis. Haar werk Oral history: De mensen en hun verhalen {2021) is genomineerd voor de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar. Harry Mock is voorzitter van het Joods Virtueel Museum: een kunstverzameling die betrekking heeft op het joodse leven in Amsterdam tussen 1900 en 1940.

 

Het nieuwste boek van Selma Leydesdorff verschijnt  januari 2023, en kan alvast gereserveerd worden via Amphora Books