menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Eén jaar ‘Sprekende geschiedenis’, belangrijkste highlights en vooruitblik naar 2023!

‘Sprekende geschiedenis’ is nu een jaar onderweg. December is een mooi moment om hier even bij stil te staan. In gesprek met initiatiefnemer Saskia Moerbeek delen we de belangrijkste highlights en blikken we vooruit naar 2023.

 

Kick – off bij Beeld en Geluid in Hilversum

Op 28 januari 2022 vond de Kick-off bijeenkomst plaats van het Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ bij Beeld en Geluid in Hilversum. Doel was de start van het Knooppunt te markeren en het programma bekend te maken. “We gingen in gesprek met de oral history community om te horen wat voor verwachtingen zij hebben van het Knooppunt.  Wat opviel was het enthousiasme van de deelnemers aan het Rondetafelgesprek om oral history meer toegankelijk te maken, maar ook de inspanning die nodig is om de inhoudelijke en technische kanten van oral history goed op elkaar te laten aansluiten”.

 

Kick-off bijeenkomst van het Knooppunt bij Beeld en Geluid Hilversum

 

We merken dat onze makelaarsrol wordt gewaardeerd

 

Wat zijn de highlights van het afgelopen jaar?

“Het hoogtepunt was toch wel het symposium van 28 oktober. Een uitverkocht symposium was voor ons een bevestiging dat er veel animo en interesse is in oral history en de onderwerpen die op het programma stonden. We kregen van veel bezoekers te horen dat ze echt geïnspireerd waren door de verhalen van Annegriet Wietsma en Halima Özen El Hajoui en de uitwisseling in de workshops. Uit de reacties blijkt dat de belangstelling voor oral history echt groeiend is. Ook merken we dat onze makelaarsrol wordt gewaardeerd. Diverse organisaties en initiatieven weten ons steeds beter te vinden”. 

 

Foto's door Kim Verkade

Symposium ‘Oral History voor iedereen’ bij Beeld en Geluid Den Haag. Bekijk hier de aftermovie.  

“Op 28 oktober werd ook de mini expositie over vrijheid geopend bij Beeld en Geluid in Den Haag, waar jongeren tussen 17 en 24 jaar samen met vluchtelingen aan gewerkt hebben. Een mooi voorbeeld van het gebruik van oral history en bronmateriaal om nieuw licht te schijnen op een thema of om als aanleiding te gebruiken voor een actueel onderwerp”.

 

 

Oral history geeft niet alleen betekenis aan erfgoed, het is, als het methodisch goed wordt uitgevoerd, op zichzelf ook erfgoed

 

 

Expo over vrijheid door jongeren en vluchtelingen uit Den Haag 

“Ook zijn we blij met de niet aflatende inspanning van allerlei mensen om bestaande interview collecties en lopende projecten aan te dragen voor de website ‘Sprekende geschiedenis’. Hier werken we dagelijks hard aan en het collectieoverzicht blijft groeien. En als laatste wil ik de opname van oral history in de uitvoeringsagenda van het verdrag van Faro noemen. Dat is belangrijk, want oral history geeft niet alleen betekenis aan erfgoed. Het is, als het methodisch goed wordt uitgevoerd, op zichzelf ook erfgoed”. 

 

 

In 2023 gaan we een serie expertmeetings organiseren met en voor archieven, musea en erfgoedorganisaties. 

 

 

Hoe ziet 2023 eruit voor het Knooppunt?

“In 2023 gaan we vanuit het Knooppunt een serie expertmeetings organiseren met archieven, musea en met erfgoedorganisaties die veel met vrijwilligers werken. Daarbij gaat het onder andere om het ontwikkelen van standaards voor het bewaren, ontsluiten en presenteren van oral history materiaal en over de vraag hoe je vrijwilligers kunt betrekken en hun inzet het beste kunt waarderen. Daarnaast gaan we ook werken aan nog meer zichtbaarheid en bereik van de ‘Sprekende geschiedenis’ website”.

 

Foto’s door Kim Verkade