menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

The arrival and reception of repatriates in Amsterdam in 1945

Erna van Witsen-Weinberg (36), teruggekeerd uit de concentratiekampen Auschwitz, Ravensbrück en Neustadt-Glewe, op het Centraal Statuin, Amsterdam, eind juni 1945.
NIOD / Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)
 
Time period: 1945-
Accessibility: restricted public
Transcripts: Comprehensive summaries/reports arranged chronologically by theme or period
Period of interviews: 1999

link to collection

 

Follow the link.

Click on:

Inventaris

3. Egodocumenten

  3.2 Interviews

      47 Uitgewerkte interviews over de aankomst en ontvangst van repatrianten in Amsterdam in 1945, 1999.

Remarks:

The collection can only be consulted after obtaining written permission from the director of NIOD.

 

 

 

Bossenbroek, M. (2001). De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Bert Bakker.

Piersma, H. (Ed.). (2001). Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
Bert Bakker, Stichting onderzoek terugkeer en opvang.

Kristel, C. (Ed.). (2002a). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: besluitvorming.
Bert Bakker.
Kristel, C. (Ed.). (2002b). Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: regionale
verschillen. Bert Bakker.

Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)

NIOD 889, nventory numbers 47, 48-51

 

Many of the Jews returned from concentration camps and hiding places faced negative reactions from the Dutch population in the summer of 1945.

 

Dienke Hondius, “Welkom” in Amsterdam. Aankomst en ontvangst van repatrianten in de hoofdstad in 1945, in: Kristel, Polderschouw, 201-221

 

See also:

Terugkeer, Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding

Dienke Hondius

ISBN: 9789012086455