menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Among the people

FAMILY NURSING

 

150 witnesses were interviewed and new photographic material was collected. The project will be completed in June 2010.

Number of audio clips interviews: 35

Accessibility of total interviews unclear

 

The project came about in cooperation between OPZ Geel, the city council of Geel, the VZW KOGEKA, the OMV Gasthuismuseum, the Geels Geschiedkundig Genootschap and FARO.

 

For more information, contact:

Bert Boeckx
Archivist OPZ
Pass 200
2440 Geel
014 57 91 11
bert.boeckx@opzgeel.be

This image and sound bank is the result of the oral history project of the same name that took place between 2007 and 2010.
During that period, historians, staff members and former staff members of the OPZ, volunteers and young people interviewed all kinds of witnesses about the last decades of the age-old Geel family nursing home. Listen to their stories, look at old photos and let a piece of family nursing history come to life!

 

Authors : Bert Boeckx, Geert Vandecruys
ISBN : 9789064456091
Publisher: Epo, Uitgeverij

Het verleden van de gezinsverpleging in Geel maakt onmiskenbaar deel uit  van het Vlaamse en zelfs internationale culturele erfgoed. Het doel van het project “Tussen de mensen… de spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging.” is om aan de hand van interviews een collectie mondelinge bronnen  over de Geelse gezinsverpleging in al zijn aspecten aan te leggen en te valoriseren door diverse manieren van erfgoedontsluiting. Centraal staat de vraag hoe het was om in de gezinsverpleging te leven en/of te werken. Tezelfdertijd wil dit project ook zicht krijgen op particuliere collecties (foto’s, objecten, …) rond de thuisverpleging.