menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Narrative Research and Oral History – UvH

University of Humanistics Utrecht
Nicole Immler

Theory, method and practice

 

Voor whom?

Master students in second year

 

Costs

Registered students