menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Association Het Museum Winterswijk

 

Van het thema, Woonwagencentrum Dennenoord, is in 2018 een boek met de uitgeschreven verhalen verschenen en van het thema Mijn jeugd in oorlogstijd is in 2020 een boek verschenen.

Elke laatste donderdag van de maand kunt u rond 19.15 uur een Oral History verhaal horen op Radio Slingeland.

 

Historisch Informatie Punt – Oral History

De samenleving en de technologie veranderen zo snel, dat het voor nieuwe generaties lastig wordt om zich de leefsituatie van hun ouders en grootouders voor te stellen. Denkt u maar aan de verdwenen geluid van paardenhoeven en typemachines.

Verdwenen zijn ook de meeste smederijen en sigarettenwinkels. En dan: paardenkracht en handarbeid werden vervangen door machines. De opkomst van internet en mobiele telefoon zorgden voor grote veranderingen. Hoe zag het leven er vroeger uit?

Interviews

Oral History is het vastleggen van de mondelinge geschiedenis van ouderen, die over een bepaald thema geïnterviewd worden. Deze interviews worden opgenomen met een voicerecorder, daarna compleet uitgeschreven en er worden korte verhalen van gemaakt.

Archief

Elk interview, zowel het origineel als uitgeschreven, wordt met het bijbehorende verhaal opgeslagen in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (Ecal) of het Gelders Archief en is daar voor studiedoeleinden te gebruiken. Bovendien worden ze ook opgeslagen in het Historisch Informatiepunt (HIP) van onze vereniging en zijn aldaar onder voorwaarden te beluisteren en te lezen.

Thema’s

In de afgelopen jaren hebben de werkgroepleden interviews gehouden over de thema’s:

  • scholtenboeren
  • woonwagencentrum Dennenoord
  • gastarbeiders
  • historisch waterbeheer
  • mijn jeugd in oorlogstijd

 

VERENIGINGHETMUSEUM.NL/ORALHISTORY