menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

House of Hiv

From August 19 to September 9, 2022, House of HIV launched an exhibition on 40 years of community initiatives in the Netherlands. Divided over a number of locations in Amsterdam, rooms were filled with personal stories from the various HIV-affected communities.
 

From 2020 onwards, House of Hiv has been researching and interviewing the histories of affected HIV communities. The challenge was to create an inclusive exhibition. Where they would make the invisible visible.

 

House of Hiv is a house under construction and a starting point in archiving and documenting the histories of the Dutch HIV community.

 

More information can be found on the website houseofhiv.nl.

F03851

Witness stories

 
De belevenissen en indrukken over de oorlog bewaren en vastleggen voor de toekomst

Collectie:

getuigenverhalen.nl

 

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd.

 

Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services (DANS), partnerinstituut van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Naast deze digitale opslag is de website Getuigen Verhalen ontwikkeld door het NIOD. Hierin hebben alle projecten met de afgenomen interviews een plek gekregen. Met deze website wil het NIOD de herinnering aan de oorlog van hen die het hebben meegemaakt levend houden. U kunt nu via deze website uit de eerste hand horen van de oorlog.