menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Witness stories

 
De belevenissen en indrukken over de oorlog bewaren en vastleggen voor de toekomst

Collectie:

getuigenverhalen.nl

 

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd.

 

Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij Data Archiving and Networked Services (DANS), partnerinstituut van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Naast deze digitale opslag is de website Getuigen Verhalen ontwikkeld door het NIOD. Hierin hebben alle projecten met de afgenomen interviews een plek gekregen. Met deze website wil het NIOD de herinnering aan de oorlog van hen die het hebben meegemaakt levend houden. U kunt nu via deze website uit de eerste hand horen van de oorlog.

 

Streetscape

exhibtion:

museumspeelklok.nl

See images of significant and remarkable organ men and women in the exhibition Street scene of the Museum van Speelklok tot Pierement.

 

As part of the Oral History Project about the street organ culture in the Netherlands, several interviews were held with several famous organ men and women. The street organ culture is a beautiful culture that should not be lost, and a large part of this culture is in the people.

Watch the videos in which Tine and Leon Perlee, Ruud Brienen, Joop Budding, Jan Kees de Ruijter, Pieter van Aken and Franky Vlaeminck, among others, tell their stories. A beautiful time document, which goes back as far as the interviewees can remember. We record a part of the Dutch history of street organs, through the stories of organ builders and restorers, operators, organ grinders and enthusiasts, including the youngest generation.

 

The Oral History Project is part of the exhibition Street Organ, which is now on display in the museum. Three of the total of eight interviews can be seen in the exhibition.

 

Watch the videos of the Oral History Project here.

More episodes can be found on the YouTube channel of Museum Speelklok or on the video page.