menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Expertmeeting musea: Oral history en Presentatie

Woensdag 26 juni organiseerde “Sprekende geschiedenis” een expertmeeting voor musea met als thema Oral history en Presentatie. We waren te gast in Museum Sophiahof.

 

De meeting begon met het uitwisselen van mooie voorbeelden en dromen van de deelnemers over oral history presentaties. Daarna nam Dr. Susan Hogervorst van de Open Universiteit de aanwezigen mee in de zich snel ontwikkelende mogelijkheden en technieken die de toepassing van Oral history steeds interessanter en aantrekkelijker maken. Zeker in het buitenland zijn inspirerende toepassingen van oral history interviewmateriaal in musea te vinden, in het bijzonder de Angelsaksische landen lopen op dit gebied ver op ons voor. Susan Hogervorst wees in haar betoog op wat er nodig is om de oral history praktijk ook in Nederland verder te brengen. Transparantie en hergebruik zijn hierbij belangrijke thema’s, net als meer samenwerking tussen musea, archieven, onderwijs en onderzoek.

 

“Sprekende geschiedenis” bood de aanwezigen een aantal praktische handvatten die kunnen helpen bij de vele keuzes die moeten worden gemaakt bij het maken van een aansprekende publiekspresentatie en deelde een aantal “Sprekende voorbeelden“. Belangrijke vragen zijn, hoe dicht je bij het oorspronkelijke interview materiaal wilt blijven en in hoeverre je co-creatie belangrijk vindt. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de prachtige tentoonstelling ‘Ons Land’ in museum Sophiahof. Margaret Leidelmeijer deelde in haar inleiding de ervaringen van het Indisch Herinneringscentrum en Museum Maluku bij het maken van deze tentoonstelling. Al met al een inspirerende dag met veel prachtige voorbeelden en ideeën voor de toepassing en verdere ontwikkeling van oral history in musea én daarbuiten.

 

Voor mooie inspiratie hoe je oral history toepast in een presentatie is een bezoek aan museum Sophiahof in Den Haag zeker de moeite waard. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.