Leven met water in Gelderland, vroeger en nu

Oral history verhalen over historisch waterbeheer

Leven met water en droogte speelt niet alleen tegenwoordig maar ook vroeger. Wat deed je als boer als de Slinge overstroomde? Hoe zorgde je als landgoed voor voldoende water in grachten en vijvers? Wat was de werking van een kopermolen? Hoe was het waterbeheer vroeger en nu?

Agrariërs, landgoedeigenaren, (gepensioneerde) medewerkers, dijkgraven, heemraden van waterschap, molenaars van watermolens en beekvrijwilligers vertelden hun verhaal.

Map Tour oral history Leven met water:
MapTour

Sinds 2016 hebben vrijwilligers uit de Oral History Werkgroep Gelderland levensverhalen vastgelegd over historisch waterbeheer, om het werk van de waterschappen (vroeger èn nu) zichtbaar te maken. Allerlei mensen zijn geïnterviewd: een eigenaar van een wasserij, vrijwilligers die beken en sprengen onderhouden, landgoedeigenaren, agrariërs, molenaars, mensen die dijkdoorbraken van dichtbij meemaakten. Hoe leefden zij met water?

Een bijzonder project omdat deze verhalen voor het eerst provinciebreed zijn vastgelegd.
Alle verhalen zijn te lezen via een maptour op de website van Landschapsbeheer Gelderland.

Defensiehaven

interviews:
mijngelderland.nl


Oud-militairen vertellen, soms voor het allereerst, over hun ervaringen rondom deze geheime haven aan de Rijn.

De Defensiehaven was onderdeel van de IJssellinie: een waterlinie uit de Koude Oorlog die het land moest beschermen tegen een mogelijke invasie van de Sovjet Unie. De IJssellinie en daarmee de Arnhemse haven waren tot het einde van de Koude Oorlog uiterst geheim. Verhalen over deze tijd zijn daarom heel schaars.

Koude oorlog

Kazemat bij Arnhem, onderdeel van de IJssellinie © MartinD/Wikipedia, CC BY-SA 3.0

In de Koude Oorlog dreigde er een landinvasie vanuit het Oosten. In Gelderland heeft de vijandigheid tussen Oost (Sovjet-Unie) en West (Verenigde Staten) indrukken achtergelaten. Getuigen vertellen in oral history interviews over deze bijzondere periode (1945-1989).

De special, die aansluit op het thema van het Erfgoedfestival 2020, bevat verhalen die zijn opgetekend door de Werkgroep Oral History Gelderland.

Daarnaast zijn er verhalen opgenomen uit het project van de gemeente Arnhem over de Defensiehaven. De Defensiehaven was onderdeel van de IJssellinie: een verdedigingswerk dat tot haar opheffing in de jaren 60 en daarna zo veel mogelijk geheim werd gehouden.

Gelderse verhalen

De oorspronkelijke boerderij Klein Amerika, die is afgebrand in 1944
De oorspronkelijke boerderij Klein Amerika in Renkum, die is afgebrand in 1944

Maptour oral history Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui

maptour

Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui: oral history verhalen uit heel Gelderland verzameld en geschreven door de vrijwilligers van de Oral History werkgroep Gelderland in 2014.

 

Hoe zag het leven op het Gelderse platteland er de afgelopen zeventig jaar uit? In vierentwintig persoonlijke verhalen wordt een beeld geschetst. Van de wasdag tot de slacht, van het zaaien tot het oogsten en van schoolgaan tot trouwen om het bezit te vergroten; het komt in deze uitgave aan bod. Maar ook de schaapherder en de molenaar vertellen over hun leven en bieden zo een kijkje in de plattelandsontwikkeling van de afgelopen jaren.

 

 

Tractor rijden vanaf een jaar of zes, boeren die meer kinderen hadden dan koeien, hooibouwverlof en verlof om kievitseieren te zoeken. Maar ook ‘je hele leven werken voor een klein kastje met wat spulletjes, de kleren die je aan hebt en een bijbeltje’. Het zijn enkele voorbeelden van persoonlijke herinneringen uit de uitgave, die een indruk geven van het leven op het platteland zo’n zeventig jaar geleden.

 

In een gezin met een grote en een kleine knecht, een grote en een kleine meid en acht kinderen, moest hard gewerkt worden om rond te kunnen komen. Iedereen werkte mee op het land om de oogst binnen te halen. De boerin en de meid waren drukdoende om alle was op de wasdag weg te werken. En na de slacht was het een week lang vlees braden en wecken. Saamhorigheid en noaberschap geven geen idealisering van de werkelijkheid weer, maar waren onontbeerlijk in het leven van elke dag.

 

Ontwikkelingen als het eerste ‘rietuug zonder peerde’, de invloed van de pachtwet en de relatie tussen Scholteboeren en hun pachters komen aan bod. Dat geldt eveneens voor het nu weer actuele thema van inwonende ouders en de zorg voor elkaar over generaties heen. Niet alleen boeren doen hun verhaal: een schaapherder en molenaar hebben eveneens een plek gevonden in deze uitgave. Hun verhaal illustreert onder andere de invloed van mechanisatie en ruilverkaveling.

 

Veel kennis over historische boerenerven en het boerenleven is verdwenen. Boerenwijsheden, tradities en gebruiken vervagen. De indeling van boerenerven verandert. Het platteland gaat met de tijd mee en past zich aan nieuwe functies aan. Voor een vitaal platteland, waar het goed wonen, werken en recreëren is, is het cultuurhistorisch landschap echter van belang.

 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Erfgoed Gelderland hebben een aantal jaren geleden het initiatief genomen om het leven op boerenerven op te tekenen. Persoonlijke verhalen dragen bij aan een groter begrip voor het boerenerf als centraal onderdeel van het cultuurhistorisch platteland. Vrijwilligers van de Oral History Werkgroep Gelderland gingen met enthousiasme de paden op en lanen in: van Culemborg tot Winterswijk en van Ederveen tot Zelhem. Zij interviewden de plattelandsbewoners die hier de afgelopen zeventig jaar woonden en werkten, wat resulteerde in deze uitgave.