menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Gezocht! Studenten die amateurarcheologen willen interviewen

Voor een pilot project oral history is de AWN Nederlandse Archeologievereniging i.s.m. Universiteit Leiden en het Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ op zoek naar enthousiaste studenten die (ca. vijf) interviews willen afnemen bij amateurarcheologen.

 

De interviews gaan over de tijd waarin zij als vrijwilligers actief waren en over eventuele archeologische collecties die zij thuis bewaren. Doordat deze vrijwilligers nu op leeftijd raken dreigt de informatie over deze collecties echter verweesd te raken.

De AWN start daarom een project met studenten om oral history interviews af te nemen met vrijwilligers.  

 

In een tweedaagse cursus leer je eerst alle ins en outs van oral history interviewtechnieken. Hoe houd je een goed interview? welke onderwerpen komen aan bod? Wat is een goede opname? Hoe transcribeer je een interview? Dit zijn een aantal vragen die naar voren komen in de cursus. Met deze kennis ga je aan de slag met de daadwerkelijke interviews. 

 

D gesprekken worden opgenomen met een videocamera of telefoon (video en audio) en daarna getranscribeerd. De transcripts en het beeldmateriaal lever je vervolgens aan. Ook is het de bedoeling dat je een analyse schrijft van de inhoud van de interviews en het tijdsbeeld dat daaruit naar voren komt. Als laatste zal er een eindbijeenkomst plaatsvinden waarin de studenten die meedoen hun resultaten en bevindingen presenteren en we samen met o.a. mensen van de AWN de toekomst gaan verkennen.

 

In overleg met je opleiding is dit project in te zetten als stage (5 ects). 

 

De data voor de cursus zijn 6 en 13 juli (locatie is Leiden of omgeving).

 

Meld je aan bij m.h.van.den.dries@arch.leidenuniv.nl / +31 71 527 2383

Of bij Celine den Engelsman: medewerker@awn-archeologie.nl.

 

Meer informatie is hier te vinden.