menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Het interview als verrijking van erfgoed; Handreiking Collectie-interviews

Interview restauratievragen met kunstenaar Guillaume Lo A Njoe door Nathalie Menke en Zeph Benders in zijn atelier 2023
(Foto: Jarno Pors, RCE)

Tijdens het symposium ‘Oral History een stap verder’ van 8 december 2023 presenteerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis en de Universiteit van Amsterdam de nieuwe Handreiking Collectie-interviews.: Het interview als verrijking van erfgoed.

 

Deze Handreiking is bedoeld voor kleine en grotere musea en helpt hen bij het voorbereiden, afnemen, ontsluiten en archiveren van collectie- en oral history interviews. Bij collectie-interviews gaat het om meer achtergrondinformatie over kunstwerken te verkrijgen en vast te leggen, zoals de manier waarop het is opgebouwd, de bedoeling van de maker, of bijvoorbeeld hoe je het kunt bewaren. Dat kan van groot belang zijn voor het begrip, het behoud en het beheer van objecten.

 

Bij oral history interviews gaat het over levens­verhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en de betekenis die zij aan hun omgeving geven. Deze interviews zijn met name belangrijk voor stads- en streekmusea en musea die de geschiedenis van bepaalde gemeenschappen presenteren.

 

Deze handreiking is tot stand gekomen binnen het programma Erfgoed van de 20e eeuw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en is downloaden via:

handreiking-collectie-interviews