menu

Netwerk & Partners

Het netwerk oral history bestaat uit personen, musea, archieven, (wetenschappelijke) instituten, universiteiten, erfgoedorganisaties, historische verenigingen en maatschappelijke initiatieven, die zich bezighouden met oral history.