menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Impressie tweede workshop Oral History en Erfgoed

Op vrijdag 15 april organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Knooppunt “Sprekende geschiedenis” de tweede workshop over ‘Oral History en Erfgoed’ in Amersfoort. De workshop ging over de technische kanten van oral history en over gedroomde publiekspresentaties.

 

De workshop begon met een korte terugblik op de eerste workshop waarin voorbeelden van oral history projecten en de kunst van het interviewen centraal stonden. Ook hadden de deelnemers toen ideeën voor nieuwe oral history projecten geopperd. De ideeën die op 18 maart niet besproken waren, kwamen nu alsnog in beeld. Saskia Moerbeek van “Sprekende geschiedenis” vroeg iedereen om voor de tweede helft van de workshop alvast een projectidee in gedachten te nemen. Na de pauze zouden ze dit nodig hebben wanneer ze moesten gaan dromen over hun ideale publiekspresentatie.

 

Overzicht en samenwerking

Maar eerst ging Saskia aan de hand van een PowerPoint dieper in op de meer technische kanten van oral history. Daarbij gaat het om zaken als opnemen van beeld en/of geluid, transcriberen, toestemmingsformulieren, metadata en het opslaan en bewaren van interviews. Saskia benadrukte dat het logisch is dat er in de erfgoedsector vaak meer aandacht is voor het presenteren van verhalen dan voor het opslaan en bewaren van interviews. Dat is te begrijpen, maar ook vaak een gemiste kans. Hierdoor gaat er veel interviewmateriaal dat voor toekomstige generaties interessant kan zijn, verloren.

De deelnemers constateerden dat het allemaal wel heel veel werk zich meebrengt. Het advies was daarom je van te voren goed te realiseren hoe de workflow van een interview en een interviewcollectie er uit ziet en hierover afspraken te maken met partners (archieven, oral historians, musea e.a.). Laat iedereen doen waar hij goed in is en werk vooral samen!

Ook kan het gebruik van passende software de hoeveelheid werk verminderen. Praktische tips daarvoor zijn te vinden onder het kopje “Aan de slag” van de website Sprekende geschiedenis.

 

Dromen leiden tot mooie plannen

Na de pauze liet Frank von Meijenfeldt een aantal voorbeelden van publiekspresentaties zien en vroeg de deelnemers om de ideale presentatie te bedenken voor hun eigen projectidee. Hiervoor reikte hij twee hulpvragen aan. De deelnemers gingen in kleine groepjes aan de slag. Soms kostte het wat moeite om de realiteit van financiële en organisatorische beperkingen los te laten, maar uiteindelijk werd er flink gedroomd. Het was heel bijzonder om te zien hoe de mensen elkaar hielpen met vragen en suggesties voor mogelijke partners bij het realiseren van de droom.

 

Zo kwamen in de twee workshopsessies veel aspecten van de relatie tussen erfgoed en oral history aan bod.

Wie weet komt er binnenkort wel ergens een audiotour met augmented reality op basis van oral histories waarin een monument of een landschap vanuit verschillende perspectieven betekenis krijgt.