Internationaal

Op deze pagina staan enkele voorbeelden van collecties en organisaties uit het buitenland.

(zoeken met Ctrl-F)

Civil Rights History Project

Op 12 mei 2009 gaf het Amerikaanse Congres toestemming voor een nationaal initiatief door de goedkeuring van de Civil Rights History Project Act van 2009 (Public Law 111-19). De wet gaf de Library of Congress (LOC) en het National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) van het Smithsonian Institution de opdracht om een nationaal onderzoek uit te voeren naar bestaande oral history collecties die relevant zijn voor de civil rights movement, vrijheid en gelijkheid voor Afrikaanse Amerikanen, en om nieuwe interviews met mensen die aan de strijd hebben deelgenomen, op te nemen en breed toegankelijk te maken. Het project ging in 2010 van start met de enquête en de interviews begonnen in 2011.

 

loc.gov/civil rights history project

Oral History Association

Sinds 1966 is de Oral History Association de belangrijkste ledenorganisatie voor mensen die zich inzetten voor de waarde van mondelinge geschiedenis. De OHA werkt samen met beleidsmakers, onderwijzers en anderen om best practices te bevorderen en steun voor oral history en oral historians te stimuleren. Met een internationaal ledenbestand bedient de OHA een breed en divers publiek waaronder docenten, studenten, gemeenschapshistorici, archivarissen, bibliothecarissen en filmmakers.

 

https://www.oralhistory.org/

Oral history technologie

Het hoofddoel van deze website is een overzicht te geven van de technologie die gebruikt kan worden bij de verwerking van bronnen uit de Oral History en van interviewgegevens in het algemeen: van een analoge band en misschien een handgeschreven samenvatting tot een digitale opname met inbegrip van digitale transcripten, sprekerstoewijzing/herkenning (wie spreekt wanneer), emotie-markers, spraaksnelheid en nog veel meer.

 

https://oralhistory.eu/

Oral history centre

Het OHC biedt training in oral history en gerelateerde technologieën door middel van in-class ondersteuning en workshops. Het OHC biedt consultatie, training en ondersteuning voor oral history onderzoeksprojecten voor de Universiteit van Winnipeg en voor haar leden.

 

https://oralhistorycentre.ca

International Oral History Association (IOHA)

IOHA is een professionele vereniging van beoefenaars van oral history en heeft als doel:

 

  • Het bieden van een forum voor oral historians over de hele wereld, en een middel voor samenwerking tussen degenen die zich bezighouden met de documentatie van de menselijke ervaring
  • Het stimuleren en publiceren van de resultaten van onderzoek naar de technieken van orale geschiedenis
  • Het bevorderen van de ontwikkeling van normen en principes voor individuen, instellingen en instanties (zowel publiek als privaat) met verantwoordelijkheden voor het verzamelen en bewaren van historische informatie verzameld via de technieken van oral history, in alle vormen
  • Internationale conferenties en bijeenkomsten aan te moedigen en te organiseren
  • Bevordering van een beter begrip van de aard en de waarde van oral history
  • Deelnemen aan internationale projecten, of dergelijke projecten opzetten, en samenwerken met degenen die dergelijke projecten organiseren
  • Nationale organisaties voor oral history te ondersteunen en te ontwikkelen

 

De IOHA werd formeel opgericht in juni 1996 tijdens de IXe Internationale Conferentie over Oral History in Göteborg, Zweden.

 

Over de IOHA Conferentie

De IOHA Conferentie is de tweejaarlijkse conferentie van de IOHA. De conferentie is de belangrijkste conferentie voor beoefenaars en liefhebbers van oral history over de hele wereld.

De conferentie dateert van voor de oprichting van de IOHA, met de eerste Internationale Oral History Conferentie in Bologna, Italië in 1976.

 

Registratie geopend XXI International Oral History Association (IOHA) Virtual Conference (23-27 augustus)

Informatie & registratie

Update

ORAL HISTORY & PODCASTS

25 september – Stadsschouwburg Nijmegen
Verschillende podcastmakers in gesprek met experts op het gebied van oral history over wat de overeenkomsten zijn tussen podcasts en oral history, en wat ze voor elkaar kunnen betekenen en/of van elkaar kunnen leren.