menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Internationaal

Op deze pagina staan enkele voorbeelden van collecties en organisaties uit het buitenland.

(zoeken met Ctrl-F)

Oral history technologie

Het hoofddoel van deze website is een overzicht te geven van de technologie die gebruikt kan worden bij de verwerking van bronnen uit de Oral History en van interviewgegevens in het algemeen: van een analoge band en misschien een handgeschreven samenvatting tot een digitale opname met inbegrip van digitale transcripten, sprekerstoewijzing/herkenning (wie spreekt wanneer), emotie-markers, spraaksnelheid en nog veel meer.

 

https://oralhistory.eu/

Civil Rights History Project

Op 12 mei 2009 gaf het Amerikaanse Congres toestemming voor een nationaal initiatief door de goedkeuring van de Civil Rights History Project Act van 2009 (Public Law 111-19). De wet gaf de Library of Congress (LOC) en het National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) van het Smithsonian Institution de opdracht om een nationaal onderzoek uit te voeren naar bestaande oral history collecties die relevant zijn voor de civil rights movement, vrijheid en gelijkheid voor Afrikaanse Amerikanen, en om nieuwe interviews met mensen die aan de strijd hebben deelgenomen, op te nemen en breed toegankelijk te maken. Het project ging in 2010 van start met de enquête en de interviews begonnen in 2011.

 

loc.gov/civil rights history project

Oral History Association

Sinds 1966 is de Oral History Association de belangrijkste ledenorganisatie voor mensen die zich inzetten voor de waarde van mondelinge geschiedenis. De OHA werkt samen met beleidsmakers, onderwijzers en anderen om best practices te bevorderen en steun voor oral history en oral historians te stimuleren. Met een internationaal ledenbestand bedient de OHA een breed en divers publiek waaronder docenten, studenten, gemeenschapshistorici, archivarissen, bibliothecarissen en filmmakers.

 

https://www.oralhistory.org/

Oral history centre

Het OHC biedt training in oral history en gerelateerde technologieën door middel van in-class ondersteuning en workshops. Het OHC biedt consultatie, training en ondersteuning voor oral history onderzoeksprojecten voor de Universiteit van Winnipeg en voor haar leden.

 

https://oralhistorycentre.ca

International Oral History Association (IOHA)

IOHA is een professionele vereniging van beoefenaars van oral history en heeft als doel:

 

  • Het bieden van een forum voor oral historians over de hele wereld, en een middel voor samenwerking tussen degenen die zich bezighouden met de documentatie van de menselijke ervaring
  • Het stimuleren en publiceren van de resultaten van onderzoek naar de technieken van orale geschiedenis
  • Het bevorderen van de ontwikkeling van normen en principes voor individuen, instellingen en instanties (zowel publiek als privaat) met verantwoordelijkheden voor het verzamelen en bewaren van historische informatie verzameld via de technieken van oral history, in alle vormen
  • Internationale conferenties en bijeenkomsten aan te moedigen en te organiseren
  • Bevordering van een beter begrip van de aard en de waarde van oral history
  • Deelnemen aan internationale projecten, of dergelijke projecten opzetten, en samenwerken met degenen die dergelijke projecten organiseren
  • Nationale organisaties voor oral history te ondersteunen en te ontwikkelen

 

De IOHA werd formeel opgericht in juni 1996 tijdens de IXe Internationale Conferentie over Oral History in Göteborg, Zweden.

 

Over de IOHA Conferentie

De IOHA Conferentie is de tweejaarlijkse conferentie van de IOHA. De conferentie is de belangrijkste conferentie voor beoefenaars en liefhebbers van oral history over de hele wereld.

 

Sprekend voorbeeld van samenbrengen verschillende collecties 

“Connected Histories of the BBC” project, een interdisciplinair project met als doel om een aantal van de verborgen schatten van het eigen Oral History archief van de BBC openbaar te maken door het creëren van een open toegankelijke, volledig doorzoekbare en onderling verbonden digitale catalogus van dit archief. Dit project is een interessante casestudy over de spanningen tussen “computationeel” en “archivaal”, door het kritisch ontwerpen en toepassen van computationele benaderingen voor een historische, complexe Oral History collectie van verspreide analoge records van verschillende vormen met een archivale voorgeschiedenis. Van dataverwerving, modellering, structurering en verbetering, metadata, data-analyseprocedures tot webontwerp en juridische kwesties, dit artikel bespreekt de verschillende computationele uitdagingen, processen en beslissingen die tijdens dit project zijn gemaakt, terwijl het de principes van (her)bruikbaarheid, toegankelijkheid en samenwerking in de loop van het project laat zien.

 

Sprekend voorbeeld van een internationaal oral history project 

 

Voices of ’68 vertelt het verhaal van de Noord-Ierse burgerrechtenbeweging aan de hand van mondelinge getuigenissen die het betwiste karakter van de herinneringen aan deze belangrijke periode onderzoeken. De tentoonstelling laat zien hoe we kritisch en constructief kunnen omgaan met potentieel verdeeldheid zaaiende momenten in het betwiste verleden van Noord-Ierland.

De tentoonstelling maakt deel uit van een samenwerkingsproject tussen National Museums NI en Dr. Chris Reynolds van de Nottingham Trent University. Het project omvat de productie van gefilmde getuigenissen van persoonlijke getuigenissen van gebeurtenissen die plaatsvonden in 1968.

Andere onderdelen van het project zijn een reizende tentoonstelling, educatieve middelen en een reeks uitgebreide video’s waarmee bezoekers dit cruciale moment in de recente geschiedenis van Noord-Ierland verder kunnen verkennen.

 

1968: een cruciaal jaar, en niet alleen voor Noord-Ierland. Deze tentoonstelling stimuleert een frisse kijk op deze cruciale periode in de geschiedenis van Noord-Ierland. Ze wordt verteld in de woorden van enkele van de direct betrokkenen uit die tijd.

Sprekend voorbeeld van een internationaal oral history project 

 

Het ACT UP Oral History Project is een verzameling interviews met overlevende leden van de AIDS Coalition to Unleash Power, New York.

 

Het doel van dit project is om uitgebreide, complexe, menselijke, collectieve en individuele foto’s te presenteren van de mensen die samen ACT UP/New York hebben gevormd. Deze mannen en vrouwen van alle rassen en klassen hebben vastgeroeste culturele ideeën over homoseksualiteit, seksualiteit, ziekte, gezondheidszorg, burgerrechten, kunst, media, en de rechten van patiënten getransformeerd. Zij hebben concrete veranderingen teweeggebracht in medisch en wetenschappelijk onderzoek, verzekeringen, wetgeving, gezondheidszorg, grafisch ontwerp, en hebben nieuwe en effectieve methoden voor politieke organisatie geïntroduceerd.

 

Deze interviews onthullen wat hen tot actie heeft gedreven en hoe zij complexe inspanningen hebben georganiseerd. Wij hopen dat deze informatie het proces van sociale verandering zal ontmystificeren, ons eraan zal herinneren dat verandering mogelijk is en ons zal helpen begrijpen hoe het te doen. (ACT UP blijft vechten voor het beëindigen van de AIDS-epidemie.