menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Meld je erfgoed-initiatief aan voor 20 september bij Faro! Wie doet mee?

Het is tot 20 september 2023 mogelijk om een erfgoed-initiatief aan te melden en een financiële bijdrage te vragen in het teken van de uitvoeringsagenda van het Verdrag van Faro, die betekenis geeft aan cultureel erfgoed voor de samenleving. 

Sprekende geschiedenis doet samen met Erfgoed Gelderland mee. We hopen dat nog meer partners zich aanmelden bij de pilot ‘’oral history voor iedereen.’’

 

Een belangrijk onderdeel van de pilot en de blauwdruk/het whitepaper is het ontwikkelen van standaarden voor het beschrijven en bewaren van oral history materiaal – waar mogelijk gebaseerd op bestaande standaarden (zoals dat van DANS en OHA). Deze standaarden moeten vertaald worden en toegankelijk en bruikbaar zijn voor erfgoedvrijwilligers. Andere oplossingsrichtingen die we willen onderzoeken zijn het opnemen van oral history in een collectieregistratiesysteem en/of het deponeren van interviews bij DANS en die vervolgens met een automatische koppeling tonen op een publieksvriendelijk platform.

 

Heb je aanvulling op dit idee? Denk met ons mee via het prikbord van Faro.