menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Nederland ondertekent het Verdrag van Faro

Foto: Lancering project Mijn vrijheid – jouw vrijheid? bij het Beeld en Geluid in Den Haag.

 

Op woensdag 10 januari heeft Nederland het Verdrag van Faro ondertekend. De Raad van Europa benadrukt met dit verdrag een ander perspectief op erfgoed. Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed.

 

De drie belangrijkste doelen in het verdrag zijn meedoen en meebeslissen in de erfgoedpraktijk, erfgoed inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen en openstaan voor andere erfgoedopvattingen. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt het Faro-uitvoeringsprogramma uitgevoerd om de principes van het verdrag in de praktijk te brengen, samen met mensen en organisaties die betrokken zijn bij erfgoed. Hiervoor is 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2023-2025.

 

 

Betekenis voor oral history

Voor oral history is het Verdrag van Faro specifiek van belang, omdat het mondelinge geschiedenis erkent als een waardevolle bron van cultureel erfgoed en de inspanningen ondersteunt voor het vastleggen en behouden ervan. Daarbij gaat het om de waarde van persoonlijke herinneringen, verhalen en tradities die mondeling worden doorgegeven. Het Verdrag moedigt aan om maatregelen te nemen ter bevordering en bescherming van deze vorm van immaterieel erfgoed.

 

Sprekende geschiedenis wil zich de komende tijd, samen met diverse partners, actief inzetten om ervoor te zorgen dat het Verdrag van Faro op deze punten wordt omgezet in duurzaam beleid.

 

Tanja Gonggrijp (permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa) en Bjørn Berge
(plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa) ondertekenen het verdrag. Foto Dienst Cultureel Erfgoed.

 

Nu het verdrag is ondertekend, start het ratificatieproces. Als het parlement het verdrag goedkeurt, treedt het in werking. Het verdrag geldt in ieder geval voor Europees Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).

 

Meer info over het Verdrag van Faro op: faro.cultureelerfgoed.nl.