menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Nieuw initiatief: het Nederlands Moslim Archief

Sinds deze week heeft ons land een islamitische archiefinstelling: het Nederlands Moslim Archief. Het is een initiatief dat niet alleen erfgoed wil bewaren, maar ook meer bewustzijn wil creëren van de culturele bijdrage van moslims en de islam.

 

Hét geheugen van Nederlandse moslims

Het Nederlands Moslim Archief heeft als missie om het cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse moslims en de gedeelde geschiedenis met andere Nederlanders een plek te geven in het collectieve geheugen van Nederland. Onder het culturele en religieuze erfgoed van Nederlandse moslims  wordt verstaan alle culturele en religieuze uitingen van moslims uit verschillende moslimgemeenschappen die betekenis dragen en een verhaal vertellen. Door dit erfgoed en de gedeelde geschiedenis een eigen plek te geven in Nederland dragen we bij aan een inclusievere samenleving, waar iedereen erbij hoort ongeacht culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Dit doen we ten eerste door materieel erfgoed van Nederlandse moslims te verzamelen of in kaart te brengen, zoals waardevolle documenten, kunstvoorwerpen of moskeeën. Ten tweede gaat het ook om  immaterieel erfgoed, zoals  het verzamelen en bewaren van (mondelinge) verhalen en herinneringen van en over Nederlandse moslims. Verhalen die humaniseren, die de mens achter ‘de Nederlandse moslim’ in al zijn verscheidenheid tonen. 

 

Daarnaast is het Nederlands Moslim Archief een cultureel-educatief centrum, dat een ontmoetingsplek is en deze gedeelde geschiedenis en cultuur voor een breder publiek, zowel jong als oud, ontsluit en toegankelijk en herkenbaar maakt.

 

Op de website van NMA lees je meer over dit initiatief of lees het interessante interview hier met mede-oprichters Kamel Essabane en Nafiye Aydogdu, ook over het belang van oral history.