menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Stichting BMP

Stichting BMP is een landelijke projectorganisatie die vernieuwende maatschappelijke en culturele projecten ontwikkelt. Dit gebeurt op verzoek van individuele mensen of groepen uit de samenleving en op eigen initiatief. We richten ons daarbij op het verkennen van nieuwe thema’s en het ontwikkelen van nieuwe manieren van aanpak. In de projecten van BMP spelen verhalen en creativiteit een belangrijke rol.

 

Stichting BMP is mede-initiatiefnemer van het knooppunt oral history “Sprekende geschiedenis”

 

stichtingbmp.nl