menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Museumvereniging

Beeld en Geluid Den Haag

IISG

Huygens ING

De geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Wij willen dat bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, ontoegankelijke bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. Dit doen we op het gebied van Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis, en Digital Humanities. Wij willen dat bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, ontoegankelijke bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. Dit doen we op het gebied van Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis, en Digital Humanities.

huygens.knaw.nl

KNAW

NIOD

Het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden, en de maatschappelijke uitwerking daarvan. Daarnaast verzamelt, bewaart en ontsluit het NIOD archieven en collecties.

 

niod.nl

Atria

Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde

Werkgroep Oral History Huizinga Instituut

De werkgroep Oral History bestaat uit onderzoekers en docenten met belangstelling voor het oproepen van persoonlijke herinneringen door middel van interviews, het creëren van mondelinge bronnen, en het analyseren daarvan in de bredere context van herinneringsculturen.

De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarbij lopend onderzoek en actuele ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, soms rond een specifiek thema. Naast aandacht voor de theorie en praktijk van oral history komt ook de invloed van digitale technologie op het vakgebied aan bod.

De werkgroep bevordert  reflectie en discussie over mondelinge geschiedenis als bron en methode, en beoogt tevens het versterken en zichtbaar maken van het vakgebied. Dat doen we onder meer door raakvlakken op te zoeken tussen verschillende contexten waarin met mondelinge bronnen wordt gewerkt: discipline-overstijgend en zowel binnen als buiten de academie. Experts en belangstellenden zijn dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

huizingainstituut.nl

Nederlands Veteranen Instituut

veteraneninstituut.nl

 

Interviewcollectie Nederlandse veteranen

veteranen vertellen

De Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV) van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) wordt beheerd door het Expertisecentrum van het NLVi: Jeoffrey van Woensel en Annabel de Ruijter.

veteraneninstituut.nl

 

Interviewcollectie Nederlandse veteranen

veteranen vertellen