menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Verhalis

Stichting Verhalis verzamelt herinneringen en verhalen.
Ieder mens bewaart een schat aan kleurrijke herinneringen, die de moeite waard zijn om verteld te worden.
We spiegelen ons aan levensverhalen van anderen.
We verwonderen ons, zetten ons af, of worden geïnspireerd door deze verhalen.
Stichting Verhalis wil deze verhalen verfilmen of verbeelden om ze voor volgende generaties te bewaren.

Verhalis zet zelf projecten op, of denkt mee met andere initiatieven.

 

verhalis.nl

If Then is Now

ifthenisnow.eu/nl

Het Verhalenhuis

hetverhalenhuis.nl

Verhalenhuis Belvédère

belvedererotterdam.nl

Stichting BMP

Stichting BMP is een landelijke projectorganisatie die vernieuwende maatschappelijke en culturele projecten ontwikkelt. Dit gebeurt op verzoek van individuele mensen of groepen uit de samenleving en op eigen initiatief. We richten ons daarbij op het verkennen van nieuwe thema’s en het ontwikkelen van nieuwe manieren van aanpak. In de projecten van BMP spelen verhalen en creativiteit een belangrijke rol.

 

Stichting BMP is mede-initiatiefnemer van het knooppunt oral history “Sprekende geschiedenis”

 

stichtingbmp.nl